Đời sống xã hội

Trao Bằng xếp hạng và bàn giao hồ sơ khoa học di tích xếp hạng cấp tỉnh năm 2023

Đình Văn 22/01/2024 - 09:39

Vừa qua, Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn tổ chức công bố quyết định, trao bằng xếp hạng và bàn giao hồ sơ khoa học đối với 04 di tích xếp hạng cấp tỉnh năm 2023 cho huyện Ba Bể lưu giữ, bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định.

398-202401220911571.jpg
Đại diện lãnh đạo xã Yến Dương nhận Bằng xếp hạng di tích Di tích lịch sử Phiêng Khăm.

Cụ thể, các di tích được xếp hạng cấp tỉnh gồm: Di tích lịch sử Píc Cáy, xã Mỹ Phương, đây là địa điểm diễn ra sự kiện thành lập Hội Việt Minh do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trì và sự kiện chặt đầu gà uống máu ăn thề đi theo cách mạng của 10 người con xã Mỹ Phương năm 1942; Di tích lịch sử Phiêng Khăm, xã Yến Dương, cơ sở cách mạng thời kỳ 1942 - 1945; Đồn Tây, xã Nam Mẫu, địa điểm đồng chí Võ Nguyên Giáp đại diện Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân tổ chức cuộc thương thuyết với Đờ - Phông - Tích đại diện quân Pháp tại vùng hồ Ba Bể, ngày 23/3/1945 và Di tích lịch sử văn hóa Đền Bản Tầu, xã Cao Thượng, là miếu thờ Dương Tự Minh, xây dựng năm Thành Thái thứ 9 (1897).

Như vậy, tính đến nay huyện Ba Bể có 01 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt và 21 di tích xếp hạng cấp tỉnh, thành phố.

Các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng di tích cấp tỉnh là niềm vinh dự và tự hào của các cấp chính quyền và Nhân dân về lịch sử văn hóa truyền thống của địa phương, đây cũng là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, cũng như tham quan, nghiên cứu lịch sử, học tập cho mọi tầng lớp Nhân dân trong và ngoài địa phương.

Đình Văn