Đời sống xã hội

Nâng cao nhận thức về giới cho phụ nữ đồng bào DTTS

Tuấn Anh 29/12/2023 - 04:08

Triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, thời gian qua Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác truyền thông. Qua đó, từng bước giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh; giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

1.jpg
Lễ ra mắt tổ truyền thông cộng đồng tại xã Búng Lao, huyện Mường Ảng.

Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (sau đây gọi tắt là Dự án) gồm 4 nội dung: Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em; Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị; Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới (LGG) cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

Mường Ảng là một trong những huyện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Dự án kịp thời, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Để triển khai Dự án, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện đã thành lập Ban Điều hành, Quy chế hoạt động của Ban điều hành Dự án, do đồng chí Chủ tịch Hội LHPN huyện làm trưởng ban, với sự tham gia thành viên của một số cơ quan, ban, ngành liên quan.

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND huyện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban điều hành; các cơ quan đơn vị được giao phối hợp thực hiện các nội dung của Dự án thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ với nhau để nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung đảm bảo theo đúng quy định và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Bà Nguyễn Thúy Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Ảng cho biết: ''Thực hiện dự án trong năm 2023, Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức 4 lớp tập huấn hướng dẫn thành lập, vận hành và duy trì tổ truyền thông cộng đồng cho 183 người là đại diện thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Hội LHPN các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ bản, trưởng bản, Chi hội trưởng phụ nữ, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể ở bản; người có uy tín trong cộng đồng, người có khả năng tuyên truyền, vận động trong cộng đồng tại các bản thành lập tổ truyền thông cộng đồng.

Đồng thời, Hội Phụ nữ huyện cũng hướng dẫn Hội LHPN các xã, thị trấn tham mưu lãnh đạo UBND các xã, thị trấn ban hành Quyết định thành lập các Tổ truyền thông cộng đồng. Đến nay, đã thành lập được 21 tổ truyền thông cộng đồng, đạt 100% chỉ tiêu của năm 2023''.

Thông qua viêc thành lập các tổ truyền thông cộng đồng tại thôn bản thu hút được đội ngũ cán bộ thôn bản, người uy tín nâng cao năng lực nhận thức về Bình đẳng giới. Từ đó có quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch truyền thông hàng tháng. Thống nhất nội dung truyền thông nhằm xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu về giới trong gia đình, cộng đồng, những tập tục văn hóa lạc hậu ở địa phương.

Chị Lò Thị Hương, người dân xã Ngôi Cáy, huyện Mường Ảng cho biết: ''Qua các lớp tập huấn, các buổi tuyên truyền phụ nữ, chúng tôi được trang bị các kiến thức về bình đẳng giới; một số vấn đề Giới tại vùng Đồng bào DTTS... Cụ thể, không phân biệt con trai, con gái; vợ chồng, nam nữ bình đẳng trong công việc, cuộc sống gia đình; xóa bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận thuyết thống; các hủ tục lạc hậu trong cưới hỏi, ma chay, không thách cưới, không tổ chức ăn uống linh đình, kéo dài ngày… Thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tê do phụ nữ làm chủ''.

4.jpg
Tập huấn tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, cho phụ nữ và trẻ em thuộc Dự án 8 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Mường Ảng.

Có thể nói, thực hiện Dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trong năm 2023, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác tác tuyên tryền. Qua đó, đạt được nhiều kết quả quan trọng tạo tiền đề cho việc triển khai các hoạt động, mô hình thuộc Dự án 8 tại các xã vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tính riêng từ đầu năm đến nay, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 1 hội nghị trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới 69 điểm cầu đến cấp huyện và cấp xã với 626 đại biểu; mở 6 lớp tập huấn, hướng dẫn thực hiện các nội dung hoạt động của Dự án cho 392 người. Thành lập 315 Tổ truyền thông cộng đồng với 2.520 thành viên tham gia thành viên tại 315/954 thôn bản đặc biệt khó khăn. Trang bị 34 loa cầm tay phục vụ hoạt động truyền thông của Tổ truyền thông tại cộng đồng; tổ chức 315 hội nghị truyền thông tại các địa bàn đã thành lập tổ truyền thông; tổ chức 26 hội nghị hướng dẫn thành lập và vận hành Tổ truyền thông cộng đồng. Thành lập và nâng cấp 22 địa chỉ tin cậy hỗ trợ bảo vệ phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình; tổ chức 22 hội nghị truyền thông về vận hành địa chỉ tin cậy, kỹ năng lên tiếng, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. Thành lập 33 Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi; tổ chức 33 hội nghị truyền thông về câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi cho 1.650 thành viên câu lạc bộ và học sinh trên địa bàn tỉnh.

Tuấn Anh