Văn hóa

Triển lãm, trưng bày ảnh, hiện vật của đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Bình

PV 28/12/2023 - 15:09

Ngày 27/12/2023, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức khai mạc triển lãm, trưng bày ảnh, hiện vật về các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa và thành phố Đồng Hới, cùng đông đảo học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Tỉnh Quảng Bình hiện có 02 dân tộc thiểu số chính là dân tộc Bru - Vân Kiều và Chứt, với trên 15.737 hộ, 62.887 người, chiếm khoảng 2,96% dân số toàn tỉnh. Đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Trong quá trình phát triển, đồng bào các dân tộc thiểu số đã từng bước sáng tạo, gìn giữ, phát huy nhiều giá trị văn hoá vật chất, tinh thần độc đáo, phản ánh đời sống văn hóa đa dạng, phong phú và giàu bản sắc.
Đến nay, đã có 3 lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và hơn 40 sản phẩm du lịch đang được nghiên cứu, khai thác, tạo được sức hút đối với khách du lịch.

tl1800-2-.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình phối hợp các địa phương tổ chức nhiều hoạt động nhằm lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào. Trong đó có việc tìm kiếm, sưu tầm hiện vật về văn hóa vật thể và phi vật thể, phục dựng các lễ hội đặc sắc của các dân tộc.

Với chủ đề “Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình”, triển lãm trưng bày hơn 70 hình ảnh và 100 hiện vật của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, nhằm giới thiệu cho người xem tổng quan về nguồn gốc, lịch sử hình thành, phát triển, đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Trong đó, điểm nhấn của triển lãm là những hình ảnh, hiện vật giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào, đó là hệ thống lễ hội, các làn điệu dân ca truyền thống, nghề truyền thống, phong tục tập quán, nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian, ẩm thực truyền thống của đồng bào.

tl3800.jpg
Học sinh người dân tộc thiểu số ở Quảng Bình tham quan triển lãm.

Triển lãm cũng phác họa được phần nào diện mạo mới, cuộc sống mới của đồng bào các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay với các sản phẩm du lịch văn hóa bước đầu đưa vào khai thác, phát huy giá trị trong phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Thông qua triển lãm, góp phần giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm, niềm tự hào về các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Từ đó, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng tham quan đến hết ngày 30/3/2024.

PV