Đời sống

Thừa Thiên Huế giải quyết nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, miền núi

Khánh Ngọc 27/12/2023 - 12:55

Thực hiện các dự án của Chương trình MTQG 1719, tỉnh Thừa Thiên Huế đã giải quyết cho 1.169 hộ gia đình nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi chưa có nhà ở hoặc nhà ở dột nát, hư hỏng.

Sau 2 năm triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi (Chương trình MTQG 1719), tỉnh Thừa Thiên Huế đã giải quyết cho 1.169 hộ gia đình nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi chưa có nhà ở hoặc nhà ở dột nát, hư hỏng, không đảm bảo 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

Tỉnh cũng đã đã hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 880 hộ không có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức quy định tại Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

21-1850388.jpg
Hơn 1.000 hộ gia đình nghèo vùng đồng bào DTTS&MN ở tỉnh Thừa Thiên Huế chưa có nhà ở hoặc nhà ở dột nát, hư hỏng được bố trí đất ở và xây dựng nhà kiên cố. Ảnh: PLVN

Trong đó, huyện A Lưới đã phê duyệt 687 hộ đủ điều kiện; huyện Nam Đông đã phê duyệt 179 hộ; thị xã Hương Trà phê duyệt 12 hộ; huyện Phú Lộc 2 hộ đã và đang tiến hành giải ngân.

Công tác sắp xếp hộ dân di cư tự phát, hộ sinh sống ở rừng phòng hộ xung yếu, khu vực hay xảy ra thiên tai, sạt lở... được thực hiện theo dự án 2 của Chương trình 1719.

Theo kế hoạch, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện 3 điểm xây dựng và quy hoạch các khu định canh định cư ở A Lưới và Nam Đông, trong đó có 2 điểm đang triển khai giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng thiết yếu, phân lô và chuẩn bị đưa dân vào các khu quy hoạch đã được phê duyệt.

Đó là điểm quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư xã Thượng Long với diện tích sử dụng đất: 4 ha, dự kiến sắp xếp 83 hộ; xã Hương Hữu, diện tích sử dụng đất 4 ha, dự kiến bố trí 66 hộ (huyện Nam Đông). Dự án quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư tại xã Quảng Nhâm (huyện A Lưới) đang thực hiện điều chỉnh địa điểm để phù hợp với các điều kiện thực tế trên địa bàn.

2-18503583(1).jpg
Một điểm tái định cư ở huyện A Lưới. Ảnh: TL

Tuy nhiên, tỉnh Thừa Thiên Huế chưa thực hiện hỗ trợ đất ở theo dự án 1 và hỗ trợ trực tiếp bằng đất sản xuất đối với hộ chưa có đất ở, đất sản xuất. Hiện nay, tỉnh đang triển khai 2 dự án bố trí ổn định dân cư ở xã Hương Hữu và xã Thượng Long (huyện Nam Đông) với danh sách phê duyệt là 149 hộ.

Được biết, sau khi thực hiện các dự án này xong, giai đoạn 2025-2030, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục quy hoạch các điểm có nguy cơ sạt lở cao tại xã Hồng Thuỷ, Hồng Thượng Phú Vinh (huyện A Lưới).

Khánh Ngọc