Đời sống

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Chợ Đồn

Hoàng Vũ 27/12/2023 - 08:49

Năm 2023, cùng với nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn đã nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho người lao động.

cho-don-2-1380.jpg
ớp đào tạo về sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi do Trung tâm phối hợp tổ chức tại xã Xuân Lạc.

Ông Hứa Văn Chấn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chợ Đồn (Trung tâm) chia sẻ: Để công tác giáo dục, đào tạo nghề đạt hiệu quả, Trung tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và định hướng về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn trong việc khảo sát nhu cầu, xu hướng học nghề của người dân; phối hợp mở các lớp có ngành nghề đào tạo sát với thực tế. Chương trình giảng dạy, giáo trình đào tạo thường xuyên được đổi mới, phù hợp với thực tế sản xuất nhu cầu của người học và thị trường lao động. Chính vì vậy, sau khi học xong, học viên có thể áp dụng vào sản xuất ngay tại gia đình hoặc xin việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Trong năm 2023, Trung tâm đã thực hiện được tổng số 41 lớp đào tạo nghề, với 1.435 học viên tham gia. Trong đó, 10 lớp thuộc Tiểu dự án 1- Dự án 4 về “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; 31 lớp thuộc Tiểu dự án 3- Dự án 5 về “Phát triển GDNN và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi" thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các lớp học nghề đều dựa trên nhu cầu đăng ký của người dân và phù hợp với điều kiện sản xuất của mỗi địa phương, như: Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi; nuôi và phòng trị bệnh cho gà, thuỷ cầm; chế biến món ăn...

cho-don-4-707.jpg
Giờ thực hành của học viên lớp học về chế biến món ăn tổ chức tại thị trấn Bằng Lũng.

Cùng với dạy lý thuyết, Trung tâm luôn chú trọng tổ chức các buổi thực hành, tư vấn nghề nghiệp cho học viên. Việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành là “chìa khóa” để học viên tiếp cận với kiến thức được tốt hơn, có thể áp dụng ngay vào thực tế sản xuất.

Tham gia lớp học về sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi do Trung tâm tổ chức, được tổ chức ở địa phương, chị Nguyễn Thị Trang ở xã Quảng Bạch chia sẻ: Qua lớp học các học viên có thêm kiến thức, kỹ thuật về sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, phòng trừ một số loại bệnh thường gặp... để áp dụng vào thực tế sản xuất của gia đình. Các kiến thức này rất bổ ích và có thể áp dụng ngay vào thực tế, góp phần nâng cao thu nhập.

cho-don-3-6483.jpg
Thực hành kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gà, thuỷ cầm tại xã Nam Cường.

Theo đánh giá của Trung tâm, thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến về giáo dục nghề nghiệp, thông qua các lớp đào tạo nghề được tổ chức, người dân, đặc biệt là người lao động ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã có sự thay đổi nhận thức. Những người đã tham gia đào tạo nghề được cải thiện kỹ năng nghề nghiệp, biết vận dụng và phát huy tương đối hiệu quả những kiến thức đã học vào thực tiễn để cải thiện kinh tế gia đình.

Với mục tiêu hướng tới là góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương, ông Hứa Văn Chấn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chợ Đồn thông tin: Trong năm 2024, Trung tâm sẽ tập trung phối hợp để đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn để người dân nắm và hiểu đầy đủ các thông tin, làm cơ sở cho việc lựa chọn nghề cần học và có việc làm sau khi học nghề. Đồng thời, làm tốt công tác điều tra, rà soát nhu cầu học nghề của người dân để chọn các ngành nghề gắn với nhu cầu thực tế, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoàng Vũ