Đời sống

Việt Nam - Hàn Quốc ký kết Thỏa thuận hành chính thực hiện Hiệp định về bảo hiểm xã hội

Dương Thảo 08/12/2023 - 21:24

Ngày 8/12/2023 tại Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kim Hyejin ký kết Thỏa thuận hành chính thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân quốc về bảo hiểm xã hội.

Hiệp định đã được cơ quan có thẩm quyền hai nước phê duyệt và Bộ Ngoại giao hai bên thông báo về việc hoàn tất các thủ tục nội bộ để có hiệu lực từ 1/1/2024. Việc ký kết Thỏa thuận hành chính là bước quan trọng nhằm đưa ra các quy định, giải pháp cụ thể để hai nước thực hiện theo đúng các nguyên tắc, nội dung đã ký kết, đồng thời đảm bảo thuận lợi tối đa cho các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện và doanh nghiệp, người lao động hai bên. Thỏa thuận hành chính có hiệu lực cùng ngày và cùng giai đoạn với Hiệp định đã ký.

1(2).jpg
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Bá Hoan và Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kim Hyejin ký thỏa thuận hành chính giữa hai Bộ để triển khai Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về Bảo hiểm xã hội.

Hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng và có những bước tiến triển vượt bậc, sâu rộng trên nhiều phương diện với những dấu mốc quan trọng. Cụ thể là Đối tác Toàn diện năm 2001 đến Đối tác Chiến lược năm 2009 và Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2022. Quan hệ hai nước ngày càng được củng cố và bền chặt, trong đó có di chuyển về lao động và giao lưu nhân dân, thể hiện qua việc hiện có 250.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc và khoảng 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Việc ký kết Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội thể hiện sự quan tâm của Chính phủ hai nước, đáp ứng nhu cầu cấp thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển người lao động.

Với việc Hiệp định và Thoả thuận hành chính cùng có hiệu lực thi hành từ 1/1/2024 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lao động hai nước khi đến làm việc trên lãnh thổ của mỗi bên, bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động hai nước. Bên cạnh việc quy định về tránh đóng song trùng bảo hiểm xã hội, người lao động hai nước sẽ được tính cộng gộp thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở cả Việt Nam và Hàn Quốc để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí.

3(1).jpg
Đoàn công tác Bộ LĐTBXH Việt Nam cùng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc sau lễ ký.

Thông qua ký kết Thỏa thuận hành chính, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hai bên đã chính thức giao đầu mối thực hiện Hiệp định cho hai cơ quan là Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc. Các nội dung của Thỏa thuận nhằm cụ thể hóa các quy định, nguyên tắc đã được Chính phủ hai nước ký kết trong Hiệp định liên quan tới chế độ hưu trí và tử tuất theo Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Luật Hưu trí quốc gia Hàn Quốc; nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa người lao động Việt Nam và người lao động Hàn Quốc khi làm việc trên lãnh thổ của nước kia như đối với công dân nước sở tại.

Hiệp định và Thoả thuận hành chính khi được triển khai sẽ đáp ứng được kỳ vọng và sự mong đợi của đông đảo các doanh nghiệp và người lao động của hai quốc gia.

Dương Thảo