Đời sống xã hội

Dân vận khéo ở Thu Lũm

Gió Pư 29/11/2023 - 15:12

Nhiều năm nay, phong trào thi đua "Dân vận khéo" được cấp ủy, chính quyền xã Thu Lũm (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) quan tâm triển khai rộng khắp. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị của địa phương vững mạnh, toàn diện.

Xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, cán bộ làm công tác dân vận gần dân, sát cơ sở, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp, thiết thực.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được xã gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giúp nhau phát triển kinh tế đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng ủy, chính quyền xã làm tốt công tác “Dân vận khéo” trong việc tổ chức lồng ghép với các hội nghị, sinh hoạt chi bộ để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp thiết thực, phù hợp vào các chương trình, nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xây dựng NTM ở địa phương. Qua đó, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

làm đường
Người dân xã Thu Lũm (huyện Mường Tè) hiến đất, ngày công lao động làm đường nội đồng.

Đồng chí Lỳ Pó Chừ - Bí thư Đảng ủy xã Thu Lũm cho biết: Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, chi bộ trong các buổi sinh hoạt lựa chọn nội dung phù hợp, cùng tìm hướng tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong công tác dân vận, nhất là trong chương trình xây dựng NTM.

Thời gian qua, các hội, đoàn thể xã, bản phát huy hiệu quả trong việc nắm chắc tư tưởng trong nhân dân, đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ, kịp thời phản ánh tới cấp ủy, chính quyền địa phương và đề xuất giải pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh tại khu dân cư. Từ đó, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, bà con một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

quét dọn
Đoàn viên, thanh niên xã Thu Lũm (huyện Mường Tè) tham gia vệ sinh môi trường.

Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể xã, bản làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chương trình xây dựng NTM ở xã Thu Lũm đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Người dân các bản tranh thủ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước tích cực đóng góp tiền của, hiến đất, ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa bản, tu sửa trường, trạm, chỉnh trang nhà ở... Năm 2021, Thu Lũm là xã biên giới đầu tiên được công nhận xã đạt chuẩn NTM, chất lượng các tiêu chí NTM ngày càng được nâng cao. Các mô hình phát triển kinh tế được mở rộng, kinh doanh, dịch vụ phát triển mạnh, an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 33 triệu đồng, xã giữ vững 19/19 tiêu chí NTM.

Thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào "Dân vận khéo" gắn với chỉ thị, các phong trào thi đua tại địa phương như: "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết, xây dựng NTM, đô thị văn minh"; "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đồng thời, phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển, tăng cường và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Gió Pư