Đời sống xã hội

Thọ Xuân chung tay bảo vệ môi trường

Bài, ảnh: Trần Chiến 25/11/2023 - 15:17

Xác định công cuộc phát triển kinh tế - xã hội muốn bền vững phải luôn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc nên công tác bảo vệ môi trường tại địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực.

25-11-(1).jpg
Những tuyến đường khang trang sạch sẽ dẫn về xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân.

Sự vào cuộc cả hệ thống chính trị

Để triển khai hiệu quả công tác bảo vệ môi trường (BVMT), các cấp của huyện Thọ Xuân đã tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến rộng rãi Nghị quyết, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Quyết định 1988/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về lĩnh vực BVMT, Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND huyện Thọ Xuân về đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, giai đoạn 2023 - 2024... đến các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

Huyện ủy, UBND huyện Thọ Xuân đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đến các cấp ngành, đoàn thể, Nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong từng văn bản triển khai, chương trình, dự án; phân công lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Công tác thông tin tuyên truyền về vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tính tự giác thực hiện của các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân về vệ sinh môi trường.

Hàng năm, UBND huyện đã ký kết chương trình phối hợp với MTTQ, các đoàn thể cấp huyện về công tác đảm bảo môi trường, thu gom rác thải thông qua một số mô hình, phong trào tiêu biểu như: Mô hình ''Đường hoa'', ''Nhà sạch - vườn mẫu'', ''Nhà sạch - vườn đẹp, vệ sinh đường làng ngõ xóm”, “Tuyến phố văn minh” của Hội phụ nữ. Hội cựu chiến binh thực hiện phong trào "Cựu chiến binh với công tác bảo vệ môi trường đồng ruộng”, “Tuyến phố đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường xanh, sạch đẹp”. Hội nông dân duy trì mô hình “Vệ sinh các tuyến mương tiêu, đường nội đồng”, “Vỉa hè đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp”; Liên đoàn lao động huyện duy trì phong trào “Vệ sinh môi trường tại các cơ quan, công sở”...

25-11-den-nay-30-30-xa-thi-tran-cua-huyen-tho-xuan.png
Đến nay, 30/30 xã, thị trấn của huyện Thọ Xuân đã lắp đặt hơn 3.000 thùng, bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Với vai trò xung kích, Đoàn thanh niên huyện sôi nổi thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, Phong trào “Tuyến phố xanh, vỉa hè sạch”; đồng thời thường xuyên huy động lực lượng đoàn viên thanh niên thực hiện các tuyến đường tranh bích họa, cột điện nở hoa; tuyến đê kiểu mẫu; mô hình vườn ươm thanh niên tại các trường học.

Đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân cho biết: Xác định rõ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương muốn bền vững phải luôn đi đôi với công tác BVMT, thời gian qua huyện Thọ Xuân đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc trong công tác BVMT. Đồng thời, địa phương thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong việc BVMT thông qua hệ thống truyền thanh và lồng ghép tại các cuộc hội nghị, trong đó cán bộ, đảng viên luôn phải gương mẫu đi đầu; đưa nội dung BVMT vào sinh hoạt thường xuyên ở các khu dân cư để người dân được chủ động tham gia giám sát... sự tổng lực đó đã tạo ra các phong trào BVMT sôi nổi, lan tỏa rộng khắp trong toàn huyện, bám sát các chủ trương, kế hoạch đề ra.

Những chuyển biến tích cực

Nhờ việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, đến nay công tác BVMT trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã có những chuyển biến tích cực. 100% làng nghề đạt yêu cầu về môi trường; 90% số cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 86,8% hộ chăn nuôi ở nông thôn có chuồng trại hợp vệ sinh; 91,4 % hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh; 91,8% chất thải rắn được thu gom, xử lý; 100% chất thải y tế được thu gom, xử lý; 95% chất thải rắn nguy hại được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn; 100% các dự án đầu tư về sản xuất, cơ sở hạ tầng mới có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch BVMT được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 100% cơ sở sản xuất mới xây dựng áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 95% dân số đô thị được dùng nước sạch; 99,87% dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; 100% số xã, thị trấn có bãi chôn lấp, xử lý rác thải sinh hoạt...

Trong việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn đã được tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện trên toàn địa phương. Đối với bao bì hóa chất bảo vệ thực vật, đến nay, 30/30 xã, thị trấn đã lắp đặt hơn 3.000 thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Toàn bộ rác thải nguy hại đồng ruộng và trong sinh hoạt đã được UBND huyện hợp đồng với công ty môi trường thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. Hoạt động thanh tra, kiểm tra về môi trường luôn được địa phương quan tâm xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

25-11-trung-tam-thi-tran-tho-xuan-ra-dang-mot-do-thi-xanh-sach-dep-va-dang-song..jpg
Trung tâm thị trấn Thọ Xuân ra dáng một đô thị xanh – sạch – đẹp và đáng sống.

Tại thị trấn Thọ Xuân, Nhân dân các khu phố đã tích cực tham gia và duy trì thực hiện tốt công tác dọn vệ sinh môi trường vào Chủ nhật hàng tuần. Các trường học, trạm y tế, khu công sở UBND thị trấn, cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn duy trì tốt tổ chức dọn vệ sinh vào chiều thứ 6, thứ bảy hàng tuần. Bên cạnh đó, Hội phụ nữ thị trấn duy trì và tổ chức thu gom phế liệu quyên góp vào quỹ “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trồng mới và chăm sóc các tuyến đường hoa; duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”… Thông qua các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật về BVMT, xây dựng cảnh quan trong lành sinh thái.

Bà Lê Thị Lan, ở khu 3 thị trấn Thọ Xuân nhận xét: "Các phong trào BVMT ở thị trấn đã giúp phố phường ngày càng xanh - sạch - đẹp, cảnh quan tươi đẹp hơn, từ đó tạo ra nếp sống đô thị văn minh đầy lan tỏa, người dân chúng tôi rất phấn khởi và sẵn sàng tham gia nhiệt tình các mô hình, phong trào BVMT do địa phương phát động...".

Theo Bí thư Huyện ủy Lê Đình Hải, để tăng cường hơn nữa công tác BVMT, huyện Thọ Xuân quán triệt sẽ tiếp tục duy trì, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch về đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn giai đoạn 2023 - 2024; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ và Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức và hành động về BVMT; tăng cường công tác tuyên truyền đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh để giúp chủ cơ sở nhận thức rõ trách nhiệm và tự giác thực hiện các yêu cầu về BVMT; xây dựng lối sống thân thiện với môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các khu phố, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn phải xác định công tác BVMT là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo hoạt động điều hành...

“Để phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa các hoạt động BVMT trên địa bàn, trong những năm tới Huyện ủy, UBND huyện Thọ Xuân sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của người dân về BVMT. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các ban, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về môi trường, kịp thời ngăn chặn, phát hiện những hành vi gây ô nhiễm môi trường, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về môi trường trên địa bàn hướng tới xây dựng Thọ Xuân thành một đô thị xanh - sạch - đẹp và đáng sống trong tương lai” - Bí thư Lê Đình Hải nhấn mạnh./.

Bài, ảnh: Trần Chiến