Chính sách

Bắc Giang: Bố trí hơn 2 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp nhà sàn văn hóa dân tộc Cao Lan

Thân Nam 21/11/2023 - 08:13

Đây là nội dung được tỉnh Bắc Giang trả lời cử tri xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn liên quan tới việc đề nghị hỗ trợ thêm kinh phí để phục dựng lại nhà sàn văn hóa dân tộc Cao Lan của xã.

image00120231115190539.jpg
Ảnh minh họa.

Theo đó, nhà sàn văn hóa dân tộc Cao Lan, xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn là công trình có giá trị về kiến trúc truyền thống, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc bố trí ngân sách để sửa chữa, nâng cấp, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng địa phương là cần thiết.

Năm 2022, UBND huyện Lục Ngạn đã bố trí 704 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà sàn văn hóa dân tộc Cao La, xã Đèo Gia. Tuy nhiên, do khó khăn trong huy động nguồn vốn đối ứng, nên chủ đầu tư (UBND xã Đèo Gia) chưa triển khai được dự án nêu trên; nguồn vốn 704 triệu đồng của dự án được chuyển sang thực hiện trong năm 2023.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, để việc sửa chữa, tôn tạo nhà sàn văn hóa dân tộc Cao Lan xã Đèo Gia đảm bảo chất lượng và hiệu quả lâu dài, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, ngày 04/10/2023, UBND huyện Lục Ngạn đã trình HĐND huyện thông qua Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, trong đó phê duyệt bố trí bổ sung thêm kế hoạch vốn năm 2024 là 1.617 triệu đồng (từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác), nâng tổng mức đầu tư dự án thành 2.321 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp tổng thể công trình (bao gồm tu sửa nhà sàn văn hóa và xây dựng các công trình phụ trợ: sân, giếng nước, nhà vệ sinh…).

Dự án được UBND xã Đèo Gia tổ chức khởi công xây dựng trong tháng 10/2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2024, qua đó đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân địa phương.

Thân Nam