Cộng đồng

Vai trò người có uy tín ở vùng cao Bắc Yên

Minh Tuấn 21/11/2023 - 04:46

Người có uy tín huyện Bắc Yên (Sơn La) đang phát huy tốt vai trò gương mẫu trong các lĩnh vực đời sống xã hội, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới.

snapedit_1700128650947.png
Ông Lò Văn Phới (bên phải) người uy tín bản Suối Tăng, xã Mường Khoa tuyên truyền nhân dân trong bản tích cực phát triển nuôi gia súc.

Hiện nay, huyện Bắc Yên có 681 người có uy tín; hằng năm, huyện tổ chức hội nghị tập huấn cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho người có uy tín. Đồng thời, gặp mặt biểu dương những đóng góp của người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ông Hờ Lao Cang, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Bắc Yên, cho biết: Người có uy tín đã giúp cấp ủy, chính quyền huyện làm tốt công tác dân vận, kịp thời lắng nghe, tham gia hòa giải những phát sinh từ cơ sở, tạo sự đồng thuận thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Mường Khoa là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, trong đó có sự đóng góp không nhỏ người có uy tín trên địa bàn. Đồng chí Lừ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Mường Khoa, cho biết: Xã có 45 người có uy tín, quá trình xây dựng nông thôn mới, người có uy tín tích cực tham gia vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền và ngày công lao động, tổng trị giá trên 12,5 tỷ đồng, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, thực hiện bê tông hóa gần 20 km đường liên bản, nội bản; xây dựng 12 công trình thủy lợi, 5 công trình trường, lớp học...

Hiện nay, người có uy tín tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền xã tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì và nâng cao các tiêu chí, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ở bản Pót, xã Mường Khoa, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, Chi bộ, Ban quản lý bản và người có uy tín tiếp tục vận động các hộ dân xây dựng bản nông thôn mới nâng cao. Tuyên truyền, vận động 82 hộ, 368 nhân khẩu của bản hiến gần 3.000 m2 đất, đóng góp trên 250 triệu đồng và gần 1.000 ngày công lao động đổ bê tông 4 km đường nội bản, hoàn thiện 1,5 km đường điện chiếu sáng; vận động nhân dân, trồng hoa, cây xanh dọc đường đi, nơi ở, tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp.

Người có uy tín ở huyện Bắc Yên còn gương mẫu trong tuyên truyền, vận động nhân dân và đi đầu trong phát triển kinh tế. Điển hình như các ông: Mùa A Sà, Chi hội người cao tuổi bản Làng sáng, xã Háng Đồng, tuyên truyền vận động nhân dân trong bản tích cực sản xuất, giữ rừng, làm ruộng bậc thang trồng lúa; ông Thào A Lẩu, bản Sồng Chống, xã Xím Vàng, được công nhận là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, không chỉ nuôi trâu bò nhốt chuồng, trồng cây sơn tra, dong riềng, thu nhập 400 triệu đồng/năm, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong bản làm theo; ông Lò văn Nhính, bản Cang Hợp, xã Phiêng Ban, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Thái...

Với sự đóng góp tích cực, người có uy tín ở vùng cao Bắc Yên đang phát huy tốt vai trò hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần xây dựng Bắc Yên ngày một giàu đẹp.

Minh Tuấn