Xã hội

Ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số vùng thiên tai

Quàng Hưởng 04/11/2023 - 06:33

Thực hiện Dự án quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025, đã có nhiều điểm định canh, định cư tập trung được tỉnh Sơn La xây dựng, giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng thiên tai ổn định đời sống, sản xuất.

snapedit_1698999066192.png
Điểm tái định cư bản Khoai Lang, xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La được đầu tư hạ tầng khang trang.

Cuối tháng 4/2023, gia đình anh Trương Văn Ều, bản Khoai Lang, xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La không còn phải lo nhà bị sạt lở mỗi khi mưa gió, bởi gia đình anh vừa được chuyển đến khu định canh, định cư mới được xây dựng có điện lưới, nước sinh hoạt, đường bê tông kiên cố.

Anh Ều phấn khởi: ''Nơi ở cũ, cứ mưa xuống là bùn đất tràn vào nhà và không biết sạt lở lúc nào. Chuyển về đây, gia đình tôi được cấp hơn 260 m² đất xây nhà kiên cố và có đất sản xuất. Bây giờ, gia đình không còn phải lo lắng mỗi khi vào mùa mưa lũ''.

Dự án điểm định canh, định cư cho 30 hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao sạt lở, lũ ống, lũ quét bản Khoai Lang, xã Mường Thải được khởi công cuối năm 2022, tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến nay, hoàn thành các hạng mục san ủi nền nhà, kè bê tông, đường giao thông, rãnh thoát nước, công trình điện nước, đảm bảo cho các hộ dân chuyển đến sinh sống an toàn trong mùa mưa lũ.

Ông Đinh Văn Lượng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình huyện Phù Yên, cho biết: Từ năm 2022 đến nay, huyện Phù Yên được phân bổ vốn thực hiện 2 dự án định canh, định cư, ổn định, sắp xếp dân cư tại bản Khoai Lang, xã Mường Thải và bản Suối Thịnh, xã Suối Bau, với tổng số 50 hộ dân được bố trí. Đến nay, điểm định canh, định cư bản Khoai Lang đã hoàn thành đang thực hiện các bước cho các hộ chuyển đến ở.

Còn điểm định canh, định cư tại bản Suối Thịnh, xã Suối Bau, có tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng. Hiện nay, các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công san ủi nền nhà, đổ bê tông đường nội bộ và đường vào khu tái định cư, hệ thống điện, nước sinh hoạt.

Còn tại huyện Bắc Yên, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện đang triển khai đầu tư 3 điểm định canh, định cư tập trung cho 104 hộ nằm trong vùng thiên tai của 3 xã Tạ Khoa, Chiềng Sại và Pắc Ngà.

Ông Nguyễn Lập Kiên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình huyện, cho biết: Điểm sắp xếp, ổn định dân cư xã Tạ Khoa có tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng, đảm bảo 24 hộ dân nằm trong vùng thiên tai của bản Tà Đò Mường chuyển đến sinh sống. Hiện nay, tiến độ thi công san nền nhà, nền đường đạt 95%; hạng mục kè đạt 90%; chuẩn bị thi công đổ bê tông mặt đường, hệ thống điện, nước sinh hoạt...

Dự kiến hết tháng 12/2023 sẽ hoàn thành. Còn điểm định canh định cư tập trung của xã Pắc Ngà thực hiện xong việc lựa chọn nhà thầu, đang thực hiện GPMB dự án và điểm định canh, định cư tập trung xã Chiềng Sại đang thực hiện các thủ tục đấu thầu.

snapedit_1698999106912.png
Một góc bản Khoai Lang, xã Mường Thải, huyện Phù Yên.

Thực hiện dự án 2 về quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết, của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân thanh toán gần 29 tỷ đồng thực hiện 17 điểm định canh, định cư cho 956 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng thiên tai trên địa bàn 8 huyện ổn định đời sống, sản xuất.

Tuy nhiên, một số dự án, tiểu dự án gặp khó khăn, do một số nội dung quy định về định mức, hướng dẫn đã ban hành nhưng chưa đầy đủ, một số nội dung các dự án chưa có định mức, hoặc ban hành chậm; một số nội dung chưa phù hợp với thực tế.

Ông Lường Văn Toán, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La, cho biết: Ban tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề xuất kiến nghị với Trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; rà soát đối tượng thụ hưởng, nội dung, danh mục dự kiến đầu tư để tránh trùng lặp với các chương trình mục tiêu quốc gia khác; tổ chức thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã được giao làm chủ dự án, dự án thành phần khẩn trương thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Việc sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi vùng thiên tai đã góp phần quan trọng ổn định đời sống, phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững.

Quàng Hưởng