Hỏi đáp pháp luật

Người dân tộc thiểu số tại vùng khó khăn được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Phú Minh 02/11/2023 - 13:53

Bạn đọc Bàn Thị An ở xã Thượng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ hỏi: Người dân tộc thiểu số tại vùng khó khăn được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế như thế nào? Thời gian có hiệu lực thi hành?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP (Nghị định 75) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Trong đó, quy định người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn khó khăn được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT).

nguoi-dan-toc-thieu-so-tai-vung-kho-khan-duoc-ho-tro-dong-bao-hiem-y-te-..png
Người dân tộc thiểu số tại vùng khó khăn được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế .

Bổ sung đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo

Nghị định 75 có những quy định mang tính đột phá, gỡ được các vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, nhằm tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT...

Đồng thời, bổ sung và hỗ trợ mức đóng BHYT, sửa đổi mức hưởng BHYT và tăng cường vai trò, trách nhiệm của bộ, ngành, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

Nghị định mới này đã bổ sung đối tượng là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật BHYT vào nhóm đối tượng được NSNN đóng BHYT.

anh-minh-hoa.png
Ảnh minh họa

Cùng với đó, Nghị định đã bổ sung đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào nhóm đối tượng được NSNN hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 01/11/2023.

Đây là các đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng trong thực tế vẫn còn đang rất khó khăn, được Đại biểu Quốc hội, UBND một số tỉnh và cử tri phản ánh kiến nghị.

Bổ sung, hỗ trợ mức đóng BHYT, sửa đổi mức hưởng BHYT

Nghị định 75 đã nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho một số nhóm đối tượng là người có công với cách mạng quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP như thanh niên xung phong; cán bộ, chiến sĩ công an đã được giải quyết hưởng chế độ theo quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; dân công hỏa tuyến.

Cùng với đó, nghị định này cũng đã bổ sung mức hưởng cho nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số thoát nghèo theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và nhóm đối tượng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Đồng thời, có thêm 3 đối tượng được hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, gồm vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo trường hợp nuôi con liệt sỹ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sỹ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sỹ khi còn sống.

Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình gồm: Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tổn thương từ 81%.

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi nguyên tắc thanh toán theo giá dịch vụ. Theo đó, chi phí dịch vụ khám bệnh, chi phí dịch vụ ngày giường bệnh và chi phí dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành.

Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật chưa được ban hành giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12/2023.

Phú Minh