Kinh tế

Chú trọng đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số

Nhật An 29/10/2023 - 09:06

Lao động nông thôn tỉnh Kon Tum tham gia học nghề trình độ sơ cấp dưới 3 tháng chủ yếu người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ trên 90% trong tổng số người học nghề.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các địa phương trên địa bàn, tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Qua đó, tạo ra nguồn lực lao động qua đào tạo nghề và có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển "tam nông" (nông nghiệp, nông thôn và nông dân), góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức khảo sát nhu cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp cũng như nhu cầu học nghề của người dân trên địa bàn.

Căn cứ vào kết quả khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại cũng như tương lai của người học, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực để đặt hàng công tác đào tạo sát thực tế. Cụ thể như giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển sinh đào tạo trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng các ngành, nghề phù hợp với định hướng và cơ hội có việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

capture1.png
Một lớp đào tạo trồng rau an toàn trong nhà màng. Ảnh: HT

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Kon Tum đã chủ động phối hợp các sở ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 "về đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 20 nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh", làm cơ sở để các cơ sở dạy nghề thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum A Kang cho biết, từ năm 2022 đến nay, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã đào tạo nghề cho gần 12 nghìn lao động, chủ yếu là các nghề nông nghiệp, thời gian đào tạo dưới 3 tháng, phần lớn học viên là đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể, năm 2022, Kon Tum đã đào tạo nghề cho 7.027 người (trình độ cao đẳng 193 sinh viên, trình độ trung cấp 473 học sinh, trình độ sơ cấp 3.748 học sinh, trình độ dưới 3 tháng 2.633 học viên). Trong năm 2023, tính đến tháng 8, đã đào tạo nghề cho 4.195 người (trình độ cao đẳng 219 sinh viên, trình độ trung cấp 464 học viên, trình độ sơ cấp 1.937 học viên, trình độ dưới 3 tháng 1.575 học viên).

capture-1.png
Kon Tum đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động là con em đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Phương

Đáng chú ý, lao động nông thôn tham gia học nghề trình độ sơ cấp dưới 3 tháng chủ yếu người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ trên 90% trong tổng số người học nghề), trình độ văn hóa thấp, chưa có kỹ năng nghề nghiệp, chủ yếu là lao động theo kinh nghiệm giản đơn và hầu như chưa có kiến thức về khoa học kỹ thuật.

Ngành nghề đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp gồm: Dịch vụ pháp lý; kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; quản trị mạng; thiết kế đồ họa; kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí; công nghệ kỹ thuật điện - điện tử; công nghệ ô tô; dược; điều dưỡng; du lịch; công tác xã hội; lâm sinh; nề cốt thép; hàn điện; nề hoàn thiện; vận hành, sửa chữa máy nông nghiệp. Bên cạnh đó, còn thực hiện đào tạo 4 nghề trọng điểm cấp quốc gia là nghề trồng trọt; kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy vi tính; chế tạo thiết bị cơ khí; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

capture.png
Các học viên thực hành tại một lớp nghề điện công nghiệp. Ảnh: H.T

Kết quả thống kê cho thấy, bình quân mỗi năm, các trung tâm dạy nghề ở các huyện trong địa bàn tỉnh Kon Tum đã đào tạo nghề cho khoảng 3.300 học viên là lao động nông thôn và người dân tộc thiểu số với các ngành nghề như: mộc dân dụng, điện dân dụng, kỹ thuật trồng nấm, hàn điện, sửa chữa xe máy - máy nông nghiệp, chăn nuôi, thú y, trồng trọt, dệt thổ cẩm, đan lát, bảo vệ thực vật…

Được biết, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025.

Mục tiêu của Kế hoạch là hỗ trợ đào tạo, hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp để trở thành lực lượng chính trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, góp phần nâng tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tỉnh Kon Tum sẽ đào tạo nghề cho 14.800 lao động nông thôn làm nông nghiệp, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; bình quân đào tạo khoảng 3.700 người/năm.

Nhật An