Tiêu điểm

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tiếp Đoàn Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận

Thúy Hồng 26/10/2023 - 15:44

Chiều 25/10, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, đã tiếp Đoàn Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận, do bà Pi Năng Thị Thủy - Trưởng ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn thăm và học tập tại Hà Nội. Cùng tiếp Đoàn có lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc.

Thay mặt Đoàn công tác, bà Pi Năng Thị Thủy - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, việc triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc và chính sách cho đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thời gian qua.

Theo đó, Ninh thuận là tỉnh cực Nam Duyên hải miền Trung, dân số toàn tỉnh 732.792 khẩu/185.645 hộ. Toàn tỉnh Ninh Thuận có 32 dân tộc cùng sinh sống, nhưng chiếm chủ yếu là đồng bào Chăm và Raglay. Trong giai đoạn 2021 - 2025, vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh có 28 xã; trong đó có 15 xã khu vực III, 1 xã khu vực II, 12 xã khu vực I với 71 thôn đặc biệt khó khăn.

z4816969659145_8dff802dcdd1353b2beabbc4326fea3a.jpg
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu tại buổi tiếp Đoàn.

Theo bà Pi Năng Thị Thủy, trong những năm vừa qua, Ninh Thuận luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, phát triển đặc biệt là vùng đồng bào DTTS. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3 - 4%/năm.

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025, Tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25/1/2022 của Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ban ngành và địa phương triển khai kịp thời các chính sách sớm đến với người dân. Đến nay toàn tỉnh đã giải ngân đạt 45,5%; trong đó: Vốn đầu tư phát triển đạt 73%; vốn sự nghiệp đạt 25,5%.

nqtuan.jpg
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn trao quà lưu niệm cho các đại biểu.

Hiện nay, toàn tỉnh Ninh Thuận có 124 Người có uy tín. Trong đó dân tộc Chăm 35 người, dân tộc Raglay 83 người, dân tộc Chơ Ro 1 người, dân tộc Nùng 2 người và dân tộc Cơ Ho 3 người.

Trong những năm vừa qua, Người có uy tín đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa chính quyền địa phương và người dân. Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức các lớp tập huấn về các chủ trương của Đảng và Nhà nước, chính sách dân tộc để đội ngũ Người có uy tín tuyên truyền vận động Nhân dân. Tổ chức biểu dương Người có uy tín cấp tỉnh để kịp thời biểu dương, khích lệ đội ngũ Người có uy tín phát huy tốt vai trò trong thời gian tới.

z4816969666866_0f1420ecfdb38256a90f462a975825f6.jpg
Đại biểu Người có uy tín phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong không khí thân mật, cởi mở của buổi gặp mặt, các đại biểu Người có uy tín bày tỏ niềm vui mừng khi được về thăm Thủ đô Hà Nội, đồng thời nhận được sự đón tiếp chu đáo của Lãnh đạo UBDT tại trụ sở cơ quan, ngôi nhà chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu đề đạt ý kiến, mong muốn UBDT tiếp tục quan tâm, xây dựng chính sách cho đội ngũ Người có uy tín ngày một hiệu quả và phù hợp hơn như tăng cường hỗ trợ phụ cấp, tổ chức nhiều đoàn tham quan học hỏi mô hình, kinh nghiệm…

Thúy Hồng