Phát triển - Hội nhập

Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc tại Trà Vinh

Quân Phượng 26/10/2023 - 09:01

Tại xã Thạnh Hòa Sơn (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) có hơn 70% đồng bào Khmer. Các chính sách dân tộc được thực thi trên địa bàn tỉnh đã giúp bộ mặt nông thôn và đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer ở Thạch Hòa Sơn nói riêng và ở những xã, huyện khác nói chung không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ Khmer nghèo giảm mạnh hàng năm.

Ông Lê Văn Phước, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hòa Sơn cho biết: “Từ đầu năm 2023 đến nay, thực hiện Chương trình 1719, xã Thạnh Hòa Sơn đẩy mạnh công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ đầu tư sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sạch cho bà con trên địa bàn...

capture(1).png
Phát triển kinh tế nông nghiệp của hội viên phụ nữ tỉnh Trà Vinh

Đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Ngang đã đầu tư cho hơn 70 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc Khmer được vay tổng số vốn hơn 6 tỷ đồng để phát triển sản xuất và làm nhà ở. Trong đó, xã Thạnh Hòa Sơn đã triển khai thực hiện xây dựng được 15 căn nhà cho hộ khó khăn về nhà ở. Từ nay đến cuối năm 2023, chúng tôi phấn đấu giải quyết cơ bản nhà ở cho hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo khó khăn về nhà ở là đồng bào Khmer”.

Trong căn nhà khang trang hơn mới được xây dựng, ông Thạch Dương ở ấp Lạc Sơn (xã Thạnh Hòa Sơn) xúc động chia sẻ rằng, trước đây vợ chồng ông bà ở trong căn nhà xuống cấp trầm trọng. Từ đầu năm 2023 được chính quyền hỗ trợ 40 triệu đồng và tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, cùng với số tiền ông bà gom góp thêm, ông bà đã làm được căn nhà mới. Ông bày tỏ lòng biết ơn với Nhà nước, chính quyền, đã giúp gia đình ông rất nhiều.

Đồng bào Khmer Trà Vinh còn được thụ hưởng nhiều chính sách khác, nhờ sự triển khai thực hiện kịp thời nghị quyết, chính sách dân tộc.

“Đi đôi với đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, tỉnh Trà Vinh đã tập trung nguồn vốn đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm"...

Năm 2023, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719, tỉnh Trà Vinh được phân bổ hơn 451 tỷ đồng, theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ đất ở cho hơn 40 hộ DTTS, hỗ trợ nhà ở cho hơn 520 hộ, chuyển đổi nghề cho khoảng 275 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 38 hộ, đầu tư xây dựng hai công trình nước tập trung...

Cùng với đó, tỉnh xây dựng mới 58 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS; tiếp tục thực hiện 16 công trình chuyển tiếp của năm 2022; duy tu, bảo dưỡng 36 công trình; đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp 6 công trình chợ vùng đồng bào DTTS”... Theo đồng chí Kiên Ninh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh.

Với sự quan tâm của các cấp, ngành, việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tại tỉnh Trà Vinh đã phát huy được hiệu quả tích cực, giúp vùng đồng bào Khmer khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao.

Quân Phượng