Văn hóa

Thừa Thiên Huế khai thác hiệu quả giá trị văn hóa, du lịch

Thảo Phượng 25/10/2023 - 09:42

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với hai huyện tổ chức lớp tập huấn du lịch “Quảng bá di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số gắn liền với phát triển du lịch”. Hoạt động này nằm trong “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh”.

Trong chuỗi hoạt động của lớp tập huấn, các chuyên gia đến từ trường Cao đẳng Du lịch Huế cung cấp nhiều kiến thức mới để cán bộ địa phương và người dân cập nhật, áp dụng vào việc phát triển du lịch. Những kiến thức được trú trọng là kỹ năng xây dựng, khai thác các giá trị di sản văn hóa dân tộc thiểu số vào hoạt động du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường tạo ra nhiều chương trình, sản phẩm mới, hấp dẫn và thu hút khách.

Dưới nhận định của các chuyên gia, hai huyện vùng cao Nam Đông và A Lưới là vùng đất có nhiều tiềm năng về tự nhiên, còn lưu giữ bản sắc văn hóa độc đáo, phong tục tập quán, các lễ hội, các ngành nghề, các món ăn truyền thống… của đồng bào các dân tộc thiểu số Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Vân Kiều…

Chính những sắc màu đó đã thu hút các nhà nghiên cứu cũng như du khách thập phương. Đây là lợi thế đang được địa phương khai thác để phát triển mô hình du lịch cộng đồng, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi, nâng cao đời sống của người dân.

capture-v.png
Phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng để cụ thể hóa các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện A Lưới

Theo ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế: “Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, khai thác có hiệu quả các giá trị tài nguyên văn hóa trong hoạt động du lịch, góp phần tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ, hấp dẫn để thu hút khách tham quan. Đồng thời, tạo việc làm và mang lại lợi ích cho cộng đồng cư dân địa phương trong thời gian tới”.

Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam được hình thành, vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử với với nhiều giá trị đặc sắc. Đảng và Nhà nước trong nhiều năm qua đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển văn hóa, trong đó có chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.

Công tác bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch là Dự án số 6 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mục tiêu của dự án là khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng. “Đây được coi là nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược cần được tiếp tục thực hiện thường xuyên, lâu dài và hiệu quả”, ông Bình cho hay.

Thảo Phượng