Đời sống xã hội

Thực hiện tốt chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

K.Vy 23/10/2023 - 08:42

Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Trà Vinh luôn phát huy cao vai trò, là cầu nối quan trọng giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đồng bào dân tộc thiểu số.

Trà Vinh có dân số trên 01 triệu người, với 03 dân tộc chính là: Kinh, Khmer, Hoa, trong đó, dân tộc Khmer chiếm trên 31% dân số. Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn phát huy cao vai trò, là cầu nối quan trọng giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đồng bào dân tộc thiểu số; đóng góp lớn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Thông qua tín nhiệm, bầu chọn của người dân, tỉnh hiện có 430 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ là những người có phạm vi ảnh hưởng sâu rộng và có sức lan tỏa trong cộng đồng như các đồng chí cách mạng lão thành, cán bộ hưu trí, các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ban nhân dân ấp, khóm và những người sản xuất, kinh doanh giỏi.

aaaa-1565.jpg
Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Cùng với việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, người có uy tín còn đóng góp vào công tác an sinh xã hội, góp phần giữ gìn an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... Họ luôn phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ở địa phương làm tốt vai trò nòng cốt trong các phong trào như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Trong xây dựng nông thôn mới, người có uy tín luôn tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số thi đua lao động sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng thu nhập, giảm nghèo; gương mẫu đi đầu thực hiện các mô hình sản xuất để tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích, hiến đất làm đường giao thông...

Trong xây dựng nông thôn mới, người có uy tín luôn tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số thi đua lao động sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng thu nhập, giảm nghèo; gương mẫu đi đầu thực hiện các mô hình sản xuất để tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích, hiến đất làm đường giao thông...

Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã vận động bà con hiến gần 150.000m2 đất, hoa, màu; đóng góp trên 15.000 ngày công lao động, cùng trên 6,2 tỷ đồng thực hiện các công trình giao thông nông thôn, xây dựng trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng…; xây dựng 129 mô hình kinh tế hộ theo hướng phát triển bền vững, hướng dẫn, động viên 1.530 hộ làm theo.

Người có uy tín đã cùng chính quyền địa phương thành lập 4 tổ hợp tác đan đát với 54 hộ tham gia; thực hiện 5 mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, 4 mô hình trồng rau an toàn, 2 mô hình trồng ớt chỉ thiên. Với tinh thần tương tương ái, lá lành đùm lá rách, người có uy tín còn vận động những hộ có điều kiện cho hộ nghèo mượn 157.450m­­2 đất để sản xuất; hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học gần 1,3 tỷ đồng, vận động nhà hảo tâm tài trợ mổ mắt miễn phí cho người nghèo…

tra-vinh-phat-huy-vai-tro-nguoi-co-uy-tin-trong-dong-bao-dan-toc-thieu-so-20230728173601.jpg
Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm, gặp gỡ quý vị chư tăng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.

Nhằm phát huy tối đa vai trò của những người có uy tín tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Trà Vinh đã thực hiện nhiều hoạt động khen thưởng, động viên, cũng như hỗ trợ chi phí cho người có uy tín làm việc theo quy định.

Nhân dịp Lễ Sene Đôlta tháng 10/2023 của đồng bào Khmer, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đây là một trong những hoạt động của tỉnh Trà Vinh nhằm thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 biểu dương, tôn vinh, hỗ trợ các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của những người có uy tín trong phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào.

Theo đó, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Dân tộc tỉnh và sự vào cuộc mạnh mẽ của đội ngũ những người có uy tín trên địa bàn, công tác tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2030 đạt được hiệu quả cao.

Liên quan đến hoạt động hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, thực hiện chính sách đặc thù của tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023-2025.

Theo Nghị quyết, Trà Vinh hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong ĐBDTTS có tên trong danh sách được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, chưa có thẻ bảo hiểm y tế và không thuộc nhóm đối tượng đã được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023 - 2025.

Lãnh đạo các ban ngành luôn tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia các cuộc họp, tổng kết quan trọng, giúp họ nắm được tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án được đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc và một số văn bản luật mới. Thường xuyên gặp gỡ, nắm thông tin phản hồi từ người có uy tín để đề xuất, phản ánh đến các cấp, các ngành làm cơ sở cho việc định hướng chỉ đạo tốt hơn, tạo mọi điều kiện cho người có uy tín trao đổi kinh nghiệm, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Trà Vinh tiếp tục định hướng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người có uy tín; thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đến người có uy tín; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người có uy tín; tạo mọi điều kiện cho người có uy tín được nghiên cứu, giao lưu và nâng cao nhận thức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó có chính sách dân tộc; nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức thực hiện các chính sách đặc thù, các chương trình phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số.

K.Vy