Tiêu điểm

Thủ tướng chúc mừng lễ Sena Dolta của đồng bào Khmer

PV 16/10/2023 14:31

Trong chương trình công tác tại tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh nhân dịp Lễ Sena Dolta 2023 của đồng bào Khmer.

Thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tại Chùa Ông Mẹt (còn gọi là Chùa Kom Pong) ở Phường 1, thành phố Trà Vinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các vị chức sắc, chư tăng, Phật tử phái Nam Tông Khmer, Người có uy tín và đồng bào dân tộc Khmer.

Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, đồng bào dân tộc Khmer và của tăng sĩ trong hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

thu_tuong_pham_minh_chinh_den_tham_chuc_mung_hoi_doan_ket_su_sai_yeu_nuoc_tinh_tra_vinh_1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, đồng bào dân tộc Khmer và của tăng sĩ trong hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Theo Thủ tướng, thời gian qua, mặc dù tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer và các hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer.

Thủ tướng mong muốn Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, các vị chức sắc, chư tăng của Phật giáo Khmer Nam tông tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt phương châm hành đạo: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, vận động tín đồ và người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh trước những âm mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu nhằm phá hoại, chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, trong đó đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, bảo đảm sinh hoạt, hoạt động tôn giáo đúng pháp luật; không ngừng chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có Phật giáo Nam tông Khmer thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn nghĩa vụ của công dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta không có mục tiêu nào khác là xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, trong đó có nhân dân Trà Vinh, nhân dân Khmer.

Thủ tướng đề các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh tiếp tục chăm lo tốt nhất đời sống vật chất và tinh thần cho bà con Nhân dân, trong đó có đồng bào Khmer. Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng vì tỉnh có Trường Đại học Trà Vinh với con em người Kinh, Khmer đều được học tập ở đây, mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục được học tập tốt, được giáo dục và truyền cảm hứng về tinh thần yêu quê hương, đất nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các tôn giáo nói chung, phái Nam tông Khmer nói riêng, Hòa thượng Thạch Sok Xane - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi tỉnh Trà Vinh, cho biết Hội sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước nói chung, phát triển tỉnh Trà Vinh nói riêng, góp phần tăng cường, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

img5161-16973581657862021248374.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta không có mục tiêu nào khác là xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, trong đó có nhân dân Trà Vinh, nhân dân Khmer

Hòa thượng bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh nhà với nhiều công trình hạ tầng được đầu tư phát triển, qua đó góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ Trà Vinh phát triển, trong đó quan tâm tôn tạo các công trình tôn giáo ở Trà Vinh.

Ghi nhận ý kiến của Hoà thượng Thạch Sok Xane, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Trà Vinh và các cơ quan liên quan cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện trùng tu, tôn tạo các công trình thờ tự trên địa bàn, trong đó có nhiều công trình được xếp hạng di tích cấp quốc gia, góp phần củng cố, tăng cường khối Đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

PV