Đời sống

Chư Sê: Biểu dương 79 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngọc Anh 13/10/2023 - 16:11

Sáng 12-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tiến hành gặp mặt, biểu dương 79 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2023.

Toàn huyện Chư Sê hiện có 14 xã và 1 thị trấn; 126 thôn, làng, tổ dân phố (trong đó có 80 làng đồng bào DTTS); dân số toàn huyện có 31.814 hộ/133.253 khẩu (trong đó, đồng bào DTTS là 14.219 hộ/63.773 khẩu, chiếm 47,85% dân số toàn huyện).

capture-oi.png
Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Chư Sê. Ảnh: Hải Hằng

Trong năm qua, MTTQ các cấp trong huyện thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương đến đội ngũ những người có uy tín. Đồng thời, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chính sách dân tộc, kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Đội ngũ người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện luôn gương mẫu và tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền vận động gia đình, người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động như “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo UBND huyện Chư Sê thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong 9 tháng qua và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2023.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê tặng giấy khen cho 35 cá nhân là người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS đã có thành tích xuất sắc trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2023.

Ngọc Anh