Tôn giáo - Tín ngưỡng

Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam: Giải quyết kịp thời nhu cầu hợp pháp, chính đáng của đồng bào công giáo

Dương Thảo 11/10/2023 21:58

Chiều 11/10, tại Hà Nội, hơn 400 đại biểu đến từ các tỉnh thành trong toàn quốc đã tham dự Chương trình Đại hội phiên trù bị. Sự kiện nằm trong chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/10/2023.

Đại hội đã thông qua một số nội dung như: Nội quy Đại hội, báo cáo tình hình, số lượng, cơ cấu đại biểu về dự, sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023…

img_3076.jpg
Quang cảnh Đại hội.

Tại sự kiện, các đại biểu cũng thông qua một số tham luận của các tập thể và cá nhân có đóng góp vào hoạt động công giáo tại các địa phương.

Với chủ đề “Hiệp hành-Chia sẻ-Phục vụ”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023; tìm ra nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo giai đoạn 2023-2028...

img_3089.jpg
Đại hội được kỳ vọng sẽ đảm bảo làm tốt vai trò đoàn kết mọi người Công giáo Việt Nam

Các đại biểu là linh mục, tu sỹ và giáo dân tiêu biểu đại diện cho đồng bào công giáo cả nước tham dự sự kiện đều bày tỏ sự kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội, với nhiệm kỳ mới, sẽ tăng cường đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp. Đồng thời, đảm bảo làm tốt vai trò đoàn kết mọi người Công giáo Việt Nam. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của công dân và chu toàn bổn phận của người công giáo.

Trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tập trung làm tốt vai trò của tổ chức xã hội, đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo, tích cực tham gia tập hợp tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giải quyết kịp thời nhu cầu hợp pháp, chính đáng của đồng bào công giáo. Đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước của người Công giáo Việt Nam, góp phần tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" trong tình hình mới. Thực hiện tốt đường hướng mục vụ của Giáo hội Công giáo Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”...

Dương Thảo