phù hợp

Giảm nghèo bền vững: Trao sinh kế phù hợp
Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo ở tỉnh Bắc Giang là một trong 7 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đây được xem là giải pháp quan trọng, giúp khai thác hiệu quả thế mạnh địa phương, khơi dậy tính chủ động, tạo cơ hội để người nghèo tự lực vươn lên.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO