OCOP

Tập trung xây dựng sản phẩm OCOP
Là huyện miền núi, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chiếm đại đa số, kinh tế chưa phát triển nên đời sống của người dân huyện Tân Sơn (Phú Thọ) còn gặp khá nhiều khó khăn. Trong các giải pháp nhằm giúp bà con phát triển kinh tế, thoát khỏi đói nghèo mà huyện Tân Sơn đưa ra thì việc tập trung đầu tư vào chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chú trọng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO