Lễ hội Thắk Côn

Lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer
Thực hiện dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã duy trì thực hiện tốt công tác bảo tồn và khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch, trong đó có lễ hội Thắk Côn (Cúng dừa) của người Khmer huyện Châu Thành.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO