kinh tế xã hôi

Sớm tháo gỡ những khó khăn của Chương trình MTTQ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Đại biểu Quốc hội đề nghị cần sớm tháo gỡ những khó khăn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, qua đó mới thực hiện hiệu quả Chương trình này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO