kinh phí

Điều chỉnh 65,077 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 01/11/2023, HĐND tỉnh Kon Tum đã quyết nghị điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Số kinh phí điều chỉnh là 65,077 tỷ đồng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO