huyện Sơn Dương

Phát triển lâm nghiệp bền vững: Gắn với xây dựng nông thôn mới
Tỉnh Tuyên Quang luôn xác định phát triển kinh tế lâm nghiệp là thế mạnh của địa phương. Với diện tích đất lâm nghiệp chiếm 76% diện tích tự nhiên, khai thác có hiệu quả nguồn “tài nguyên rừng”, đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp là một trong những hướng đi quan trọng giúp tỉnh Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông mới, giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO