huyện Mường Ảng

Nâng cao nhận thức về giới cho phụ nữ đồng bào DTTS
Triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, thời gian qua Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác truyền thông. Qua đó, từng bước giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh; giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO