huyện Hòa Bình

Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trong vùng có đông đồng bào Khmer
Bạc Liêu hiện có gần 17.170 hộ dân tộc Khmer, chiếm trên 8% dân số của tỉnh. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng có đông đồng bào Khmer. Đồng thời luôn đổi mới, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên, các vị sư sãi, đồng bào Khmer tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện cho đồng bào ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO