hủ tục lạc hậu

Phát huy vai trò của người có uy tín trong việc bài trừ hủ tục lạc hậu
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO