Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Phục dựng lễ hội để bảo tồn văn hóa dân tộc
Mỗi dân tộc trong 54 dân tộc ở Việt Nam đều có những lễ hội riêng gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng và lao động sản xuất. Bảo tồn lễ hội dân gian của các dân tộc là một giải pháp tốt nhất để bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO