học sinh DTTS

Bảo đảm các điều kiện học tập cho học sinh vùng dân tộc thiểu số
Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, đến nay Tuyên Quang đã thành lập được 4 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Trung học cơ sở - Trung học phổ thông và chuyển đổi 20/26 trường phổ thông thành trường phổ thông dân tộc bán trú.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO