Dự án 8

Dự án 8 đi vào đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Sau gần 3 năm thực hiện trên địa bàn huyện Quản Bạ, Hà Giang, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới (BĐG) và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em (PN&TE) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO