đồng bằng bắc bộ

Tổ chức trưng bày chuyên đề “Âm vang Đông Sơn”
Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá của dân tộc, đồng thời, khơi dậy tình yêu, lòng tự hào đối với truyền thống văn hoá dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tổ chức thành công Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Âm vang Đông Sơn”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO