Di Sản Văn hóa Việt Nam

Thực hiện Công ước bảo vệ di sản tạo hiệu ứng lớn
Những giá trị to lớn trong công tác bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam trong 20 năm qua khi Việt Nam tham gia Công ước UNESCO 2023 đã được các nhà khoa học, nghiên cứu nhìn nhận, đánh giá tại Hội thảo “Hai mươi năm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam: Từ UNESCO đến cộng đồng”, diễn ra ngày 26-12, tại Hà Nội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO