Đảng quang vinh

Mãi mãi tự hào về Đảng quang vinh
Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là mốc son chói lọi trong lịch sử phát triển của dân tộc ta. Từ đây, cách mạng Việt Nam bước vào chặng đường mới, chặng đường có Đảng lãnh đạo, thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đó cũng là lý do để mỗi người dân, cán bộ, chiến sĩ, nhân sĩ, trí thức… khi nói về Đảng Cộng sản Việt Nam, đều rất tự nhiên dùng cặp từ ghép: “Đảng ta” bằng tất cả niềm tự hào, sự tin yêu, trìu mến hiếm nơi có được.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO