cùng dân tộc thiểu số miền núi

Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi
Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn hết sức quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó đặc biệt quan tâm đối với giáo dục và đào tạo ở các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, các đối tượng chính sách, trọng tâm là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO