chính sách xã hội

Giảm nghèo bền vững từ nguồn vốn chính sách
Thường Xuân là huyện nghèo 30a của cả nước, dân số trên 90.000 người, với 3 dân tộc Kinh, Thái, Mường cùng sinh sống. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, đời sống của Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tuy nhiên, những năm gần đây đời sống người dân đã có nhiều thay đổi nhờ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 và các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), đã góp phần giúp huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo nhanh, bền vững.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO