chiến lược văn hóa phát triển

Chiến lược phát triển văn hóa Đồng Nai
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, con người Đồng Nai phát triển toàn diện; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, văn học nghệ thuật; đẩy mạnh chuyển đổi số, giao lưu văn hóa… là những kết quả đạt được trong thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO