cấp sổ

Hỗ trợ hiệu quả cấp quyền sử dụng đất cho hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số
Nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn về đời sống, sản xuất, đảm bảo cho các hộ nghèo có đủ đất ở, đất sản xuất, tạo điều kiện tiếp cận vốn ưu đãi từ các chính sách để phát triển sản xuất, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND, ngày 18/7/2018 về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2022 (Nghị quyết số 10). Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10 đã đạt được những kết quả đáng kể, đời sống của người dân nghèo vùng DTTS từng bước ổn định, cải thiện điều kiện vật chất và tinh thần, từ đó góp phần giảm nghèo bền vững.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO