các sản phẩm ocop

Phát triển các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương
Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP, đến nay, tỉnh Quảng Ninh đang có 417 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao, trong đó có 4 sản phẩm đạt chất lượng 5 sao. Những sản phẩm đó không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, tạo được thương hiệu bền vững mà từ chương trình đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, hình thành vùng sản xuất hành hoá tập trung.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO