Bình Liêu

Tự hào gìn giữ và trao truyền
Then Tày tỉnh Quảng Ninh, do huyện Bình Liêu đại diện, đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2013. Đến năm 2019, di sản thực hành then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây chính là tiền đề quan trọng để Bình Liêu cũng như cộng đồng dân tộc Tày ở địa phương tiếp tục nhiệm vụ bảo tồn và phát huy vốn di sản quý giá này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO