Sơn La: Gỡ khó trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sơn La: Gỡ khó trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(DTTG) Với quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong lãnh đạo thực hiện chính sách phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tỉnh Sơn La đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách gỡ khó và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đăng bởi Thu Trang  Thứ ba, 24/05/2022 16:00

Nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào thoát nghèo

Tỉnh Sơn La có 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm gần 85%. Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình của Chính phủ để đầu tư xây dựng hạ tầng miền núi, thực hiện nhiều chính sách gỡ khó nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương phát triển. Nhờ đó, đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện đáng kể.

Tỉnh Sơn La tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình của Chính phủ để đầu tư xây dựng hạ tầng miền núi, nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương phát triển
Tỉnh Sơn La tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình của Chính phủ để đầu tư xây dựng hạ tầng miền núi, nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương phát triển

Từ sự hỗ trợ của chính sách dân tộc và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộc Châu, gia đình bà Sùng Thị Giá, ở bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu được vay vốn sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế. So với thu nhập bấp bênh, bữa đói bữa no từ nhiều năm trước, thì nay cuộc sống của gia đình đã ổn định và khá hơn nhiều, gia đình cũng yên tâm lao động sản xuất: "Nhờ được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình đã được vay vốn để trồng 200 cây cam, chăn nuôi lợn, gà thả vườn. Từ năm 2019 đến nay, gia đình thu hoạch, xuất bán từ 4 đến 5 tấn cam, hàng trăm con gà, hàng chục con lợn mỗi năm, kinh tế, đời sống gia đình ngày càng nâng lên."

Ở xã Tân Lập, huyện Mộc Châu có 15 bản, tiểu khu, DTTS chiếm 90%. Nhờ các chương trình, chính sách hỗ trợ về xóa đói, giảm nghèo như: Chương trình 30a, chương trình 135, chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Ông Bàn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lập, huyện Mộc Châu cho biết: "Nhờ có chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đời sống của bà con có sự thay đổi và phát triển đáng kể, đỡ khó khăn hơn so với các năm trước, nhiều hộ đã có của ăn của để, mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt gia đình. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục rà soát các hộ nghèo, cận nghèo để tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để bà con nhân dân thoát nghèo."

Hỗ trợ bà con đồng bào DTTS phát triển chăn nuôi gia súc
Hỗ trợ bà con đồng bào DTTS phát triển chăn nuôi gia súc

Từ năm 2020 đến nay, với kinh phí từ nguồn vốn chương trình 135 trên 12,7 tỷ đồng, huyện Yên Châu đã đầu tư xây dựng mới, duy tu bảo dưỡng các công trình giao thông đường bộ; đầu tư hệ thống điện - trường - trạm để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Ở nhiều nơi, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên đã đồng hành cùng bà con trong lao động, sản xuất, từ đó giúp người dân vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, DTTS chiếm 90%. Nhờ các chương trình, chính sách hỗ trợ về xóa đói, giảm nghèo như diện mạo nông thôn xã những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; hàng năm xã có nhiều hộ gia đình thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm theo từng năm.

Ông Hoàng Văn Khù, Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu (Sơn La) cho biết: Nhờ có chủ trương, chính sách của tỉnh, của huyện, đời sống của bà con có sự thay đổi và phát triển đáng kể, đỡ khó khăn hơn so với các năm trước, nhiều hộ đã có của ăn của để.

Một góc xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Một góc xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Trao đổi với phóng viên, ông Lừ Văn Chung, Trưởng phòng Dân tộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Toàn huyện có 14 xã, 1 thị trấn, trong đó có 7 xã khu vực III, 91 bản đặc biệt khó khăn, 9 xã được thụ hưởng Chương trình 135. Giai đoạn 2016-2020, từ nguồn vốn Chương trình 135 và lồng ghép với các chương trình khác, huyện Yên Châu đã hỗ trợ hơn 60 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng và duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi, đường giao thông, nhà văn hóa, nước sinh hoạt, lớp học... vùng đồng bào DTTS. Để hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc, huyện đã hỗ trợ hơn 290 nghìn cây giống cây ăn quả, hơn 7.600 con giống các loại và gần 100 tấn phân bón cho 2.423 hộ.

"Chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên đã đồng hành cùng bà con trong lao động, sản xuất, từ đó giúp người dân vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc, các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện đã từng bước tạo tiền đề cơ bản để các địa phương có những chuyển biến rõ rệt về mọi mặt, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới", ông Chung nói.

Cùng với huyện Yên Châu, huyện Mộc Châu, các địa phương khác ở Sơn La cũng đã và đang triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ đối với vùng đồng bào DTTS trên địa bàn. Ngoài những chính sách hỗ trợ về kinh tế, các địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, y tế, văn hóa… ở vùng đồng bào DTTS. Đến nay, 100% các xã vùng dân tộc miền núi của tỉnh có đủ hệ thống trường học các cấp từ mẫu giáo, tiểu học đến THCS; tất cả các xã đặc biệt khó khăn đều có các lớp cắm bản thuận lợi cho học sinh đi học... Cùng với đó, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của các DTTS luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo xuyên suốt.

Còn tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cũng đã và đang triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ đối với vùng đồng bào DTTS trên địa bàn. Trong đó tập trung hỗ trợ các chính sách về kinh tế, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục....

Ông Lường Văn Toán, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La cho biết: "Các chính sách được cụ thể hóa đã góp phần phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS, làm cho bộ mặt vùng dân tộc phát triển toàn diện. Cơ sở hạ tầng nhất là đường, điện, giao thông, thủy lợi, trường lớp học và các công trình phúc lợi khác được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm dần từ 3 đến 5%/năm, giúp đại bộ phận đồng bào DTTS chuyển biến về nhận thức, đổi mới về phong tục tập quán sản xuất, tăng thu ổn định và cải thiện đời sống, đặc biệt bước đầu đã hình thành kinh tế thị trường.

Mô hình trồng cây ăn quả của nông dân huyện Mai Sơn đang mang lại hiệu quả kinh tế cao
Mô hình trồng cây ăn quả của nông dân huyện Mai Sơn đang mang lại hiệu quả kinh tế cao

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hỗ trợ bà con

Trao đổi với phóng viên, bà Hà Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội liên Hiệp Phụ nữ Huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết: Hiện nay, dư nợ ủy thác vay vốn ưu đãi NHCSXH huyện Mai Sơn (Sơn La) qua Hội phụ nữ các cấp đạt trên 152 tỷ đồng với gần 4.336 hộ vay. Để công tác quản lý vốn vay hiệu quả, các cấp hội thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích.

Qua đánh giá, các hộ đều phát huy hiệu quả nguồn vốn vay trong phát triển kinh tế như trồng rừng, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Có thể nói nhiều năm qua, Hội Phụ nữ các cấp đã làm tốt vai trò trách nhiệm của mình, thật sự là cầu nối tín dụng thiết thực cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách.

Ông Lường Văn Toán, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La cho biết: Các chính sách đó được cụ thể hóa đã góp phần phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS, làm cho bộ mặt vùng dân tộc phát triển toàn diện. Cơ sở hạ tầng nhất là đường, điện, giao thông, thủy lợi, trường lớp học và các công trình phúc lợi khác được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS giảm dần từ 3 đến 5%/năm.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, tỉnh Sơn La đã xây dựng Đề án, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” nhằm tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên đầu tư giảm nghèo bền vững, giải quyết những khó khăn, bức xúc của đồng bào DTTS; đẩy mạnh ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Từ đó giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc tỉnh Sơn La.

Thu Trang

  • ma code

CƠ QUAN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Giấy phép số: 36/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/5/2021
Tổng Biên tập: NGUYỄN MẠNH HỒNG
Trụ sở 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT:024.3824.7204 - 0243.7379.192
Bản quyền thuộc về Báo Công lý. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.


Liên hệ Tòa soạn:
ĐT: 0243.9360.062 - 0243.7379.192
Email: phapluatdttg@gmail.com
Hotline: 0912.985.100