Mường Nhé – Điện Biên: Quyết tâm xây dựng nông thôn mới

Mường Nhé – Điện Biên: Quyết tâm xây dựng nông thôn mới

(DTTG) Mặc dù đạt được những kết quả tích cực và quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nhưng với điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là nguồn lực đầu tư của Nhà nước và Nhân dân còn hạn chế nên chương trình xây dựng NTM ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên vẫn còn không ít trở ngại.

Đăng bởi Thu Trang   Thứ năm, 05/05/2022 10:01

Mường Nhé là huyện có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh phía cực Tây của Tổ quốc. Huyện có 2 tuyến biên giới dài hơn 132 km, nằm trên ngã ba biên giới giữa Việt Nam với hai nước láng giềng là Trung Quốc và Lào. Là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp trên đất dốc; kết cấu hạ tầng vừa thiếu lại chưa đồng bộ; trình độ dân trí và đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn còn nhiều khó khăn.

Một góc ở huyện Mường Nhé nhìn từ trên cao
Một góc ở huyện Mường Nhé nhìn từ trên cao

Huyện Mường Nhé có 11 đơn vị hành chính cấp xã, với 110 tổ dân cư, thôn, bản, điểm bản; dân số toàn huyện hơn 45 nghìn nhân khẩu, thành phần dân tộc thiểu số chiếm tới 93,6% dân số toàn huyện (Mông 64,4%; Hà Nhì 11,7%, Thái 10%; còn lại là các dân tộc khác).

Những năm qua, huyện Mường Nhé đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Điện Biên. Đặc biệt trong xây dựng NTM, nhờ vậy đã đạt được những kết quả bước đầu. Kinh tế phát triển ổn định, văn hóa xã hội có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Mường Nhé là huyện có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh phía cực Tây của Tổ quốc
Mường Nhé là huyện có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh phía cực Tây của Tổ quốc

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Mường Nhé chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa chương trình NTM, gắn với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Huyện xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, cơ quan, ban ngành nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn huyện; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong phong trào xây dựng NTM. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, những giải pháp sáng tạo nên việc xây dựng NTM ở Mường Nhé đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa.

Lãnh đạo huyện Mường Nhé cho biết: Quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM đã có sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp, các ngành và người dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên đổi mới nội dung lãnh đạo, xác định đúng nội dung, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trong xây dựng NTM. Xác định rõ nội dung trọng tâm cần tập trung, tránh dàn trải; thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, hoàn thành tiêu chí nào chắc tiêu chí đó.

Người dân xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé làm giàu từ việc phát triển chăn nuôi đại gia súc
Người dân xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé làm giàu từ việc phát triển chăn nuôi đại gia súc

Nhờ đó, đến nay huyện Mường Nhé đạt bình quân 9,64 tiêu chí/xã; có 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (xã Sín Thầu); có 4 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 6 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và không còn xã dưới 5 tiêu chí. Về kết quả triển khai thực hiện xây dựng thôn, bản NTM, đến nay bình quân số tiêu chí đạt 8,2 tiêu chí/bản. Quá trình triển khai xây dựng NTM đã thực sự tạo ra những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển mọi mặt trong toàn huyện.

Mặc dù vậy kết quả đạt được trong xây dựng NTM của huyện Mường Nhé chưa đạt mục tiêu đề ra. Tồn tại lớn nhất của việc xây dựng NTM ở Mường Nhé là tiến độ thực hiện các nội dung xây dựng NTM còn chậm. Cơ sở hạ tầng của các xã tuy đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Việc triển khai tổ chức thực hiện còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn; trình độ năng lực cán bộ cấp cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa chủ động trong công việc... Nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất chưa đáp ứng được nhu cầu.

Kinh tế, cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân huyện Mường Nhé dần được cải thiện
Kinh tế, cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân huyện Mường Nhé dần được cải thiện

Đặc biệt, Mường Nhé là một huyện miền núi, biên giới, xuất phát điểm kinh tế thấp, giao thông liên lạc gặp nhiều khó khăn; thu nhập của người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, dân di cư tự do vào địa bàn có chiều hướng ngày càng phức tạp, phương án bố trí sắp xếp ổn định dân cư chưa thực hiện xong nên khó huy động nguồn lực từ nhân dân.

Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân đã được triển khai từ nhiều năm nay nhưng do tập quán canh tác còn lạc hậu, các chi phí đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật cho sản xuất cao, trình độ dân trí thấp nên khi các mô hình thực hiện hỗ trợ xong mặc dù mang lại hiệu quả kinh tế nhưng người dân vẫn thường quay lại tập quán sản xuất cũ, trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.

Đơn cử năm 2021, tổng nguồn vốn huy động đầu tư thực hiện chương trình xây dựng NTM là 88,8 tỷ đồng; trong đó 100% vốn được huy động trực tiếp từ chương trình NTM và vốn lồng ghép; vốn huy động trong nhân dân không có. Bên cạnh đó, những tiêu chí về giao thông, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, nhà ở dân cư, cơ sở vật chất văn hóa… đang là những rào cản lớn mà huyện Mường Nhé gặp phải. Đến hết năm 2021, chưa có xã nào đạt tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện hiện nay là 58,62%.

Huyện Mường Nhé đang tập trung mọi nguồn lực để bê tông các tuyến đường từ trung tâm huyện đến các xã
Huyện Mường Nhé đang tập trung mọi nguồn lực để bê tông các tuyến đường từ trung tâm huyện đến các xã

Thực tế xây dựng NTM ở huyện Mường Nhé cho thấy, các tiêu chí chưa đạt hầu hết đều tập trung ở các lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực đầu tư cao, có nơi ngoài “tầm với” của địa phương, như: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo… Cùng với đó, công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành của chính quyền một số xã có lúc còn lúng túng; công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của nhân dân về xây dựng NTM chưa thường xuyên. Sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đôi khi chưa thực sự quyết liệt, còn mang tính hình thức, trách nhiệm của các thành viên chưa thực sự được phát huy…

Năm 2022, huyện Mường Nhé phấn đấu số tiêu chí đạt bình quân/xã tăng từ 9,64 tiêu chí lên 10,45 tiêu chí; có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM; có 1 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 4 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 5 xã còn lại đạt từ 6 - 9 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm trên 7% so với năm 2021; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 25%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt 95%. Để đạt được mục tiêu đề ra đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thời gian tới.

Thu Trang

  • ma code

CƠ QUAN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Giấy phép số: 36/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/5/2021
Tổng Biên tập: NGUYỄN MẠNH HỒNG
Trụ sở 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT:024.3824.7204 - 0243.7379.192
Bản quyền thuộc về Báo Công lý. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.


Liên hệ Tòa soạn:
ĐT: 0243.9360.062 - 0243.7379.192
Email: phapluatdttg@gmail.com
Hotline: 0912.985.100