Kịp thời triển khai chính sách an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Kịp thời triển khai chính sách an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(DTTG) Bảo đảm triển khai các chính sách an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) là giải pháp cơ bản để giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống đồng bào, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác đảm bảo an sinh xã hội vùng DTTS&MN càng cần đẩy mạnh triển khai.

Đăng bởi Thu Trang   Thứ ba, 18/01/2022 12:30
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang là “lõi nghèo của cả nước”
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang là “lõi nghèo của cả nước”

Do ảnh hưởng từ thực hiện giãn cách xã hội, nhiều lao động là người DTTS làm việc trên địa bàn các tỉnh, thành phố phải giảm giờ làm, nghỉ việc không hưởng lương, không có thu nhập… dẫn đến cuộc sông gặp không ít khó khăn. Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số lượng lớn lao động là người DTTS đã về quê sinh sống, gây khó khăn cho công tác quản lý của các địa phương, làm ảnh hưởng không nhỏ trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, an ninh trật tự vùng DTTS&MN.

Việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội cũng làm tình hình sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa tại một số địa phương vùng DTTS&MN nhiều nơi bị đình trệ. Một số nước nhập khẩu hàng hóa, nông sản (Trung Quốc, Lào, Campuchia) tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm phòng, chống dịch bệnh như đóng cửa khẩu, thời gian thông quan dài hơn, dẫn đến lượng hàng hoá qua các cửa khâu giảm mạnh, gây ùn tắc, ảnh hướng tiêu thụ nông sản của cả nước và vùng DTTS&MN. Việc chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng; chi phí cho nguyên liệu tăng cao, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp khó khăn… đã tác động lớn đến đời sống, thu nhập của không ít đồng bào vùng DTTS&MN.

Công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở vùng đồng bào DTTS&MN hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu vì nguồn vắc xin còn hạn chế, nhiều địa phương vùng DTTS&MN có tỷ lệ tiêm phòng thấp. Xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn một số tỉnh chưa triển khai kịp thời, hiệu quả. Việc đầu tư, mua sắm thiết bị, vật tư y tế gặp khó khăn do quy trình, thủ tục đấu thầu, thời gian kéo dài, nguồn cung ứng khan hiếm. Hệ thống y tế cơ sở quá tải, năng lực khám chữa bệnh của y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống y tế dự phòng chưa đáp ứng yêu câu cho công tác phòng, chống dịch bệnh….

Bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS luôn được quan tâm
Bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS luôn được quan tâm

Ngoài ra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch tại một số địa bàn DTTS&MN còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số đề án, chương trình, chính sách thực hiện tại vùng DTTS&MN chưa được triển khai thực hiện. Một số tỉnh gặp khó khăn vì nguồn ngân sách địa phương không đủ để ứng trước chi trả cho các đối tượng thụ hưởng.

Công tác tổng hợp, thống kê các số liệu liên quan đến phòng, chống dịch gặp khó khăn, chưa kịp thời, chính xác, như: số liệu thống kê về việc thực hiện gói hỗ trợ của Chính phủ đối với đồng bảo DTTS, lao động người DTTS bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tỷ lệ người DTTS được tiêm phòng vắc xin, người nhiễm bệnh, người khỏi bệnh, trẻ em người DTTS mồ côi do dịch COVID-19…

Trong lĩnh vực giáo dục, việc dạy học trực tuyến tại vùng DTTS&MN gặp khó khăn do thiết bị của các trường chưa đáp ứng yêu cầu. Đa số giáo viên phải tự trang bị thiết bị dạy học. Nhiều thiết bị cầu hình thấp, chưa đáp ứng các phản mềm sử dụng trong dạy học; nhiều gia đình không có máy tính, điện thoại, tivi cho con em tham gia học trực tuyến. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở nhiều giáo viên còn hạn chế; quá trình học thiếu tương tác, chủ yếu thực hiện bài giảng một chiều, chưa thu hút sự chú ý của học sinh, thiếu sự quản lý trực tiếp của giáo viên. Việc học tập qua truyền hình sử dụng nhiều bộ sách khác nhau nên học sinh gặp khó khăn trong quá trình tiếp thu kiến thức; tình trạng học sinh phổ thông các cấp bỏ học có chiều hướng tăng.

Tận dụng những nguồn vốn khác nhau để hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống của đồng bào DTTS
Tận dụng những nguồn vốn khác nhau để hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống của đồng bào DTTS

Trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, đời sống của đồng bào vùng DTTS&MN, lao động người DTTS rất khó khăn. Công tác an sinh xã hội một số nơi chưa kịp thời, nhất là tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, tăng cường giãn cách xã hội. Việc giải ngân các gói an sinh xã hội còn chậm, thủ tục chưa thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống chính sách, hướng dẫn chưa hoàn thiện đã làm ảnh hưởng đến công tác xét nghiệm, chăm sóc, điều trị, thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tại vùng DTTS&MN. Nhiều tỉnh, thanh phố vùng DTTS&MN thiếu kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Việc chậm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào DTTS&MN làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tiếp cận hiệu quả các nguồn lực phát triển.  

Hệ thống y tế bộc lộ hạn chế, nhất là y tế cơ sở và y tế dự phòng vùng DTTS&MN chưa đáp ứng yêu cầu khi dịch bùng phát. Ứng dụng công nghệ thông tin, tổng hợp số liệu, thông tin về tình hình dịch bệnh, thực hiện gói hỗ trợ của Chính phủ đối với đồng bào DTTS chưa kịp thời, hiệu quả. Việc tích hợp thành một ứng dụng thống nhất trong quản lý, truy vết, tổ chức khám, tiêm phòng, xét nghiệm, quản lý đi lại còn chậm, chưa tạo thuận lợi cho người dân…    

Trước những khó khăn nêu trên, Hội đồng Dân tộc đã kiến nghị Chính phủ đánh giá toàn diện tác động, ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 đối với đời sống kinh tế - xã hội, kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ cho đồng bào vùng DTTS&MN, đồng bào DTTS bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nghiên cứu, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến vùng DTTS&MN phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị quyết 120/2020/QHI14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội đạt hiệu quả trong bối cảnh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh.

Chính sách xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng, là mục tiêu, động lực để phát triển nhanh và bền vững trong các giai đoạn phát triển của đất nước
Chính sách xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng, là mục tiêu, động lực để phát triển nhanh và bền vững trong các giai đoạn phát triển của đất nước

Tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng chống dịch gắn với bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết việc làm, nhất là các địa phương bị ảnh hương nặng nề do dịch bệnh, có nhiều lao động trở vẻ từ vùng dịch. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho vùng DTTS&MN, vùng biên giới đang có dịch và nguy cơ lây nhiễm cao; Ưu tiên phân bô vắc xin cho các tỉnh, thành phố vùng DTTS&MN, đặc biệt là các địa phương có tỷ lệ nhiễm COVID-I9 cao.  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tại vùng DTTS&MN hiệu quả, phù hợp; bảo đảm quốc phòng, an ninh, xử lý nghiêm vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS yên tâm ở lại làm việc tại các nông, lâm trường, nhà máy, chấp hành tốt các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh, có giải pháp phù hợp, kịp thời hỗ trợ trang thiết bị dạy, học trực tuyến đối với học sinh khó khăn vùng DTTS&MN.

Cùng với việc tổ chức thực hiện tốt chính sách của Trung ương, các tỉnh, thành phố vùng DTTS&MN cần quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc đặc thù của địa phương, đảm bảo chính sách dân tộc đến được với đồng bào nhanh nhất, hiệu quả nhất, cùng cả nước thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Thu Trang

  • ma code

CƠ QUAN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Giấy phép số: 36/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/5/2021
Tổng Biên tập: NGUYỄN MẠNH HỒNG
Trụ sở 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT:024.3824.7204 - 0243.7379.192
Bản quyền thuộc về Báo Công lý. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.


Liên hệ Tòa soạn:
ĐT: 0243.9360.062 - 0243.7379.192
Email: phapluatdttg@gmail.com
Hotline: 0912.985.100