Hà Quảng – Cao Bằng: Từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Quảng – Cao Bằng: Từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(DTTG) Với đặc thù huyện miền núi, biên giới có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, những năm qua, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã từng bước cụ thể hóa và vận dụng tốt các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, từ đó góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, làm thay đổi căn bản diện mạo vùng đồng bào DTTS.

Đăng bởi Thu Trang   Thứ tư, 15/06/2022 17:00

Thay đổi từ nhận thức đến hành động

Hà Quảng là huyện giàu truyền thống cách mạng của tỉnh Cao Bằng nói riêng và cả nước nói chung. Nơi đây 80 năm về trước, Bác Hồ đã trở về sau những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước. Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam tại Pác Bó, dẫn dắt cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi. Nhiều năm qua, chính quyền và nhân dân huyện Hà Quảng đã phát huy truyền thống cách mạng, đề ra nhiều giải pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển toàn diện, mở ra những tiền đề và động lực cho đại phương bứt phá phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, huyện Hà Quảng đặc biệt chú ý đến việc thay đổ nhận thức của đồng bào DTTS về phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) đang dần “thay da, đổi thịt”, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt
Phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) đang dần “thay da, đổi thịt”, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt

Theo lãnh đạo huyện, để giúp đồng bào DTTS cải thiện đời sống, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tích cực vận động, tuyên truyền để đồng bào tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Nhờ vậy, cơ cấu cây trồng, vật nuôi của huyện đang từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hóa. Nhiều loại cây trồng mới hiện đang được bà con sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, thay thế cho các loại giống địa phương đã bị thoái hóa, năng suất thấp. Điều đáng chú ý là việc đẩy mạnh công tác khuyến nông về vùng đồng bào DTTS của địa phương đã giúp cho bà con tiếp cận được với các biện pháp kỹ thuật trong trồng trọt.

Bên cạnh đó, thông qua thực hiện các dự án giảm nghèo, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào DTTS… đã tác động tích cực, làm thay đổi mạnh mẽ nhận thức cho người dân và là động lực để nhiều hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, nhất là các xóm, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Trong đó, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; hơn 90% phòng học được kiên cố; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 13,5 triệu đồng/năm; 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 96% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% người DTTS được cấp thẻ bảo hiểm y tế…

Nhiều tuyến đường nông thôn huyện Hà Quảng được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội
Nhiều tuyến đường nông thôn huyện Hà Quảng được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội

Có thể khẳng định, các chính sách đặc thù cho vùng DTTS được thực hiện trong thời gian qua đã đem lại nguồn lực to lớn, giúp huyện Hà Quảng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển vùng DTTS nói riêng. Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các chính sách cho đồng bào DTTS, tạo điều kiện để đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo, giúp địa phương hoàn thành mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, huyện Hà Quảng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tích cực, chủ động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ ở cơ sở; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy nội lực, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Huyện cũng chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người DTTS; chăm lo xây dựng và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; nâng cao vị trí, vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.

Đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế

Là địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, huyện Hà Quảng đã và đang triển khai nhiều giải pháp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Huyện triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, tích cực khuyến khích người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn các mô hình kinh tế phù hợp, mang lại năng suất, hiệu quả kinh tế và hướng đến phát triển mô hình bền vững.

Mô hình trồng bưởi da xanh tại xã Trường Hà (Hà Quảng) phát triển tốt
Mô hình trồng bưởi da xanh tại xã Trường Hà (Hà Quảng) phát triển tốt

Thực hiện Chương trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và Đề án nông nghiệp thông minh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, huyện tập trung xây dựng và mở rộng các mô hình hợp tác kiểu mới, triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển sản xuất quy mô lớn, trong đó tập trung sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín, nhất là sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ.

Một số mô hình kinh tế trên địa bàn huyện đem lại hiệu quả, như: Mô hình trồng gừng trâu sản xuất theo hướng hữu cơ 111,7 ha triển khai tại các xã: Thượng Thôn, Nội Thôn, Cải Viên với hơn 1.000 hộ tham gia, sản lượng đạt gần 2.000 tấn; mô hình trồng lúa thương phẩm 96,2 ha triển khai tại xã Ngọc Đào và thị trấn Xuân Hòa… với 378 hộ tham gia, sản lượng đạt 625 tấn; mô hình bưởi da xanh 26,2 ha tại các xã: Trường Hà, Cần Yên, Đa Thông, Ngọc Động; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đỗ tương 13 ha tại các xã: Lương Can, Tổng Cọt, Mã Ba; ớt hữu cơ 5 ha, lạc hàng hóa 110,6 ha, thuốc lá 1.013,8 ha, mô hình ngô ngọt 30 ha... Hiện, huyện duy trì 12 hợp tác xã nông nghiệp sản xuất trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, vật tư nông nghiệp.

Các mô hình kinh tế đã và đang từng bước giúp người dân ổn định sản xuất, vươn lên làm giàu từ sản xuất nông nghiệp, góp phần không nhỏ trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương...

Mô hình chăn nuôi tập trung mang lại hiệu quả cao trong xây dựng NTM tại huyện Hà Quảng
Mô hình chăn nuôi tập trung mang lại hiệu quả cao trong xây dựng NTM tại huyện Hà Quảng

Để đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế, huyện Hà Quảng tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo của người dân; tuyên truyền, vận động nhân dân đổi mới phương thức sản xuất, lựa chọn các cây, con giống chủ lực đưa vào sản xuất gắn áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất với nhu cầu thị trường. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa 4 nhà (quản lý, khoa học, doanh nghiệp, nông dân) trong việc bao tiêu sản phẩm đầu ra từ các mô hình, dần hình thành chuỗi liên kết sản phẩm từ sản xuất - sơ chế, chế biến - tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục ký kết hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm ổn định cho người dân.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các chính sách được triển khai ngày càng phát huy hiệu quả, đời sống nhân dân các dân tộc từng bước được cải thiện và nâng cao. Đồng bào các dân tộc huyện Hà Quảng ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới và chung tay xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thu Trang

  • ma code

CƠ QUAN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Giấy phép số: 36/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/5/2021
Tổng Biên tập: NGUYỄN MẠNH HỒNG
Trụ sở 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT:024.3824.7204 - 0243.7379.192
Bản quyền thuộc về Báo Công lý. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.


Liên hệ Tòa soạn:
ĐT: 0243.9360.062 - 0243.7379.192
Email: phapluatdttg@gmail.com
Hotline: 0912.985.100