Đổi thay toàn diện trên quê hương Bình Phước

Đổi thay toàn diện trên quê hương Bình Phước

(DTTG) Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có đường biên giới giáp với Campuchia, Bình Phước luôn xác định xây dựng phát triển kinh tế nói chung và phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc nói riêng. Chính những chính sách này đã tác động và làm thay đổi bộ mặt của bà con dân tộc tại địa phương.

Đăng bởi Dương Thảo  Thứ ba, 18/01/2022 14:36
Những mô hình kinh tế nông nghiệp đã giúp người nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương mình
Những mô hình kinh tế nông nghiệp đã giúp người nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương mình

Chủ trương thuận lòng dân

Tỉnh Bình Phước có 4 cửa khẩu và một lối mở, trong đó có một cửa khẩu quốc tế (cửa khẩu Hoa Lư), 40 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Là địa bàn trung chuyển giữa Nam Tây Nguyên và vùng Đông Nam bộ nên địa hình rất đa dạng, gồm cả cao nguyên, núi và đồng bằng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, đo đó, địa phương đã có những chính sách linh hoạt, mềm dẻo, gắn phát triển kinh tế với xây dựng, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa cho bà con trên địa bàn.

Xác định mỗi giai đoạn phát triển sẽ luôn bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chính sách dân tộc phù hợp thực tiễn, đáp ứng thực tiễn, tỉnh đã quán triệt nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ trên tinh thần tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, từ nguồn lực của Trung ương và địa phương, Bình Phước đã đầu tư hơn 600 tỷ đồng để ưu tiên phát triển kinh tế. Thời gian qua, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã cơ bản giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở và vấn đề tranh chấp đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới. Tỉnh đặc biệt chú trọng công tác định canh, định cư, quy hoạch, sắp xếp, phân bổ một cách hợp lý dân cư, nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sự đầu tư này đến nay đã mang lại hiệu quả rõ rệt, từng bước làm thay đổi không chỉ diện mạo của những vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà còn làm thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của bà con.

Song song với đó, trong quá trình phát triển đời sống văn hóa, Tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” từ năm 1998. Trong đó, chú trọng xây dựng các phong trào, cuộc vận động về phát triển văn hóa thiết thực, phù hợp và đạt được những kết quả phấn khởi.

Thời gian qua, tỉnh đã chăm lo xây dựng đời sống văn hóa cho nhân dân, thực hiện phương châm mỗi người dân Bình Phước có nhân cách, lối sống tốt đẹp trên tinh thần trọng nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, huy động sức mạnh của toàn xã hội trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, Bình Phước cũng luôn chú trọng phát triển văn hóa với phương châm bảo tồn và phát huy những nét văn hóa dân tộc
Bên cạnh việc phát triển kinh tế, Bình Phước cũng luôn chú trọng phát triển văn hóa với phương châm bảo tồn và phát huy những nét văn hóa dân tộc

Những kết quả ngỡ ngàng

Sự thay da đổi thịt của địa phương đã khiến những ai từng đến những vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Phước từ những năm đầu tái lập tỉnh và có dịp trở lại vào thời điểm này mới cảm nhận hết được sự khác biệt. Bà con dân tộc thiểu số ở Bình Phước hôm nay đã từng bước có của ăn của để, nỗ lực làm giàu trên quê hương bằng những mô hình kinh tế có sự hỗ trợ ủng hộ của Nhà nước.

Những năm đầu mới tái lập, toàn tỉnh còn gần 18% hộ đói nghèo, đến năm 2000, tỉnh đã cơ bản xóa được hộ đói. Thông qua các chương trình, chính sách về giảm nghèo bền vững và hỗ trợ hộ cận nghèo được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đạt hiệu quả đã giúp các hộ đều sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Trung bình mỗi năm, tỉnh giảm được 1,3% hộ nghèo, đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới trên địa bàn tỉnh là 1,34%.

Từ năm 2020 đến nay, trước tác động của dịch Covid-19, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều mô hình trồng cao su, hồ tiêu, cây ăn quả an toàn. Trong quá trình triển khai, từng địa phương đã hỗ trợ con giống, nông cụ, phương tiện, tập huấn kỹ thuật, phân công cán bộ bám địa bàn, liên kết các doanh nghiệp, hợp tác xã bảo đảm bao tiêu sản phẩm. Nhờ vậy, địa phương đã trồng, duy trì hiệu quả hơn 12.000 ha cây ăn quả, hơn 419.400 ha cây công nghiệp, khắc phục tư tưởng sản xuất manh mún, tự phát, giúp bà con dân tộc thiểu số thoát nghèo, xây dựng nhiều thương hiệu nông sản đặc trưng của Bình Phước... Đến nay, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bà con vẫn ổn định cuộc sống, tích cực gửi nông sản hỗ trợ người dân khó khăn vùng tâm dịch.

Qua thời gian triển khai, Bình Phước đã thực hiện bước đầu thành công chương trình giảm nghèo vượt mục tiêu đề ra. Năm 2020, toàn tỉnh có 1.108 hộ thoát nghèo, vượt 111% kế hoạch. Trong giai đoạn 2015 - 2020, toàn tỉnh đã giảm được gần 3,6% tỷ lệ hộ nghèo, tương đương với khoảng 8.000 hộ, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 6% năm 2016 xuống còn hơn 2,5% vào năm 2020. Toàn tỉnh hiện chỉ còn hơn 3.400 hộ nghèo. Đặc biệt, không còn tỷ lệ hộ nghèo thuộc người có công với cách mạng. Trong hai năm 2019 và 2020, tỉnh đã tập trung gần 137 tỷ đồng ngân sách để thực hiện giảm 2.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn; qua đó đã giúp đồng bào ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Song song đó, các chính sách về tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được bảo đảm. Tính đến tháng 6/2021, toàn tỉnh hiện có 9 tôn giáo được Nhà nước công nhận, hơn 243.650 tín đồ, chiếm gần 25% dân số toàn tỉnh; hơn 2.500 chức sắc, chức việc; và 365 cơ sở thờ tự tôn giáo. Các hoạt động tôn giáo được hoạt động theo chủ trương, định hướng của Nhà nước, những truyền thống văn hóa đẹp được duy trì, phát huy. Đồng bào luôn tin tưởng thực hiện các quy định của Nhà nước về sinh hoạt tôn giáo, yên tâm vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện, địa phương còn gặp khó khăn do đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, có cơ sở hạ tầng kém phát triển. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số còn hạn chế, phân bổ chưa kịp thời, đầy đủ theo kế hoạch đề ra, địa phương thiếu quỹ đất sản xuất…

Khắc phục những khó khăn trên, trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh sẽ tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Dương Thảo

  • ma code

CƠ QUAN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Giấy phép số: 36/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/5/2021
Tổng Biên tập: NGUYỄN MẠNH HỒNG
Trụ sở 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT:024.3824.7204 - 0243.7379.192
Bản quyền thuộc về Báo Công lý. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.


Liên hệ Tòa soạn:
ĐT: 0243.9360.062 - 0243.7379.192
Email: phapluatdttg@gmail.com
Hotline: 0912.985.100